close button

Група компаній «ІНТАЛЄВ» розробила власну унікальну технологію ведення проектів з постановки і автоматизації системи управління, яка дозволяє впровадити на підприємстві ефективну, сучасну систему управління у стислі терміни і за фіксованою ціною. Нова технологія ведення проектів компанії «ІНТАЛЄВ» отримала назву РОСТ-технологія.

МЕТА застосування РОСТ-технології

Виробляти ВСЕ роботи «ІНТАЛЄВ» для своїх замовників за чітким календарним графіком із заздалегідь відомими результатами, термінами, трудовитратами і вартостями, максимально повно вирішуючи при цьому завдання своїх замовників.

Суть РОСТ-технології

РОСТ = Результат, Навчання, Швидкість, Технологія - означає, що по закінченні проектних робіт Замовник:

Будь-який проект з упровадження системи управління підприємством розбивається на окремі послідовні і взаємозалежні етапи - від діагностики потреб підприємства до безпосередньо впровадження КІС. Для виконання кожного етапу, компанія «ІНТАЛЄВ» використовує ефективну технологію, яка полягає у реалізації проекту як набору типових послуг, що мають конкретну вартість, терміни виконання і результат на виході. Такими послугами є або послуги у області управлінського консалтингу і бізнес-навчання, або послуги з впровадження та налаштування програмного забезпечення. Із сукупності типових послуг Замовник вибирає тільки необхідні для нього складові проекту, тим самим, отримуючи індивідуальний підхід до вирішення своєї задачі.

Комплексний проект з постановки і автоматизації системи управління на підприємстві на основі нової РОСТ-технології реалізується аналогічно методу цегляної укладки - поступово, цеглинка за цеглинкою до зведення будівлі. При цьому Замовник самостійно підбирає у відповідності зі своїми індивідуальними потребами складові «цеглинки» (типові послуги), регулюючи терміни і вартість проекту. Таким чином -

Проект з упровадження й автоматизації системи управління підприємством здійснюється у стислий термін на основі РОСТ-технології, яка являє собою набір відточених і взаємозалежних типових продуктів і послуг.

При цьому Замовник одержує індивідуальний результат за рахунок наповнення типових послуг індивідуальним змістом.

Основоположні принципи РОСТ-технології

Головний принцип - Відповідальність. «ІНТАЛЄВ» в особі Менеджера кожного проекту усвідомлено бере на себе зобов'язання перед замовником за досягнення певного результату у конкретні терміни і за фіксовану вартість і строго виконує такі зобов'язання за рахунок свого вміння управляти проектами у формі РОСТ-технології.

Реалізація головного принципу досягається за рахунок слідування наступним принципам:

 1. Декомпозіруемость. Виконання робіт в кожній компетенції складається з набору функціональних блоків, кожен з яких забезпечує функціонально закінчений результат для замовника, а їх сукупність - повний результат по компетенції. Кожен блок складається з послідовності РОСТ-проектів, кожний з яких забезпечує приватний результат, сукупність яких складає повний результат блоку. Даний принцип, таким чином, дозволяє вибудувати наскрізний порядок робіт від масштабу проекту до дій окремого консультанта, зберігаючи при цьому логічність виконуваних робіт, і зв'язність одержуваних результатів для замовника.
 2. Результативність. Робота по кожному функціональному блоку і РОСТ-проекту завершується суворо формалізованим і відомим до початку робіт результатом.
 3. Речовинність результату. Результат по кожному РОСТ-проекту завжди (крім етапів навчання) має речовинну форму: регламентний документ, інструкція, діаграма бізнес-процесу, карти СЗП і т.д., набір налаштувань, цілісна програмна модель.
 4. Визначеність результату. Структура результату кожного РОСТ-проекту: розділи регламентного документа, перелік об'єктів налаштувань і т.д., - строго визначена і відома до початку робіт.
 5. Нормування. Абсолютно всі трудовитрати і тривалості робіт по РОСТ-технології нормуються і заздалегідь відомі. За рахунок цього «ІНТАЛЄВ» завжди пропонує замовникам прозорий і фіксований на всьому протязі проекту бюджету.
 6. Винятковість РОСТ-підходу. ВСІ роботи в рамках функціонального блоку проводяться тільки у вигляді РОСТ-проектів.
 7. Залучення замовника. На кожному РОСТ-проекті працює спільна команда консультантів «ІНТАЛЄВ» і співробітників замовника. Ступінь залучення співробітників замовника в тому чи іншому РОСТ-проекті залежить від:
  1. Виду конкретного РОСТ-проекту;
  2. Побажань замовника по залученню своїх співробітників.

При цьому «ІНТАЛЄВ» рекомендує якомога більш повне залучення співробітників Замовника для отримання ефектів «Навчання» і «Передача технології». Але Замовник може відмовитися від цієї умови, якщо вважає неможливим відволікати своїх співробітників від поточної діяльності (можливе часткове залучення тільки деяких співробітників), розуміючи, що скорочує можливість отримання відповідних ефектів.

 1. Документовані. Всі результати, плани робіт та вартості чітко документуються у проектних документах (Договір та Статут проекту). При цьому по ходу проекту у всіх цих параметрах можливі зміни, але тільки при внесенні узгоджених змін у проектні документи. Зміни у проектних документах обов'язкові при зміні:
  1. строків, форматів, обсягів або змісту результатів. Такі зміни обов'язково повинні впливати на бюджет проекту;
  2. оргструктури проекту.

Переваги РОСТ-технології «ІНТАЛЄВ»:

 1. Чіткі плани виконання проекту. Проект виконується в мінімально стислі терміни за рахунок використання типових налагоджених послуг і продуктів та єдиної на всіх етапах технології.
 2. Ясний і прозорий бюджет проекту. Заздалегідь відомі і гарантовані терміни реалізації проекту з точністю до дня і вартість проекту з точністю до долара.
 3. Прозорість результатів. На кожному етапі Замовник одержує реальний, відчутний і корисний результат.
 4. Визначеність у відволіканні від поточної роботи співробітників замовника. Заздалегідь узгоджується графік участі співробітників замовника в проекті з визначенням пріоритетності завдань в рамках цієї участі.
 5. Навчання та передача технології. У разі бажання і готовності замовника максимально залучати своїх співробітників до проекту - його співробітникам повністю передається технологія побудови, впровадження та супроводу системи управління.
 6. Підсумковий результат. По завершенні проекту на підприємстві в короткі терміни впроваджена і готова до експлуатації сучасна система управління

Для того щоб більш детально познайомитися з механізмом реалізації нашої технології, пропонуємо Вам ознайомитись опис типового проекту з упровадження системи управління. Лінійка типових послуг, відповідних певним етапам проекту, представлена ​​в прайс-листі компанії.

РОСТ-проект - основа РОСТ-технології

РОСТ-проект - це нова типова послуга «ІНТАЛЄВ» в області управлінського консалтингу, основа РОСТ-технології, яка дозволяє скоротити час виконання проекту в десятки разів і гарантувати досягнення необхідного результату.

Ця послуга використовується на всіх етапах проекту з упровадження системи управління і дозволяє в максимально стислі терміни домогтися повноцінного проектного результату - вироблення місії і стратегії компанії, розробки організаційної структури, постановки бюджетного управління, настройки програмного забезпечення і т.д., в залежності від призначення РОСТ -проекту.

РОСТ-проект - це унікальна розробка «ІНТАЛЄВ», яка являє собою синтез управлінського консультування і навчання керівного складу і фахівців компанії. Цілі РОСТ-проекту:

Опис РОСТ-проекту:

Ключові менеджери підприємства Замовника (10-16 співробітників) збираються разом на кілька днів разом з консультантами «ІНТАЛЄВ». Консультанти попередньо вивчають заповнені анкети замовника про діяльність підприємства.

Консультанти «ІНТАЛЄВ» навчають команду менеджерів теорії та методології по темі проекту.

Навчена команда менеджерів за спеціальним алгоритмом, запропонованим консультантами, розробляє разом з ними і під їх керівництвом необхідні документи, регламенти і правила для свого підприємства по темі проекту.

Економія часу відбувається за рахунок того, що всі відповідальні менеджери Замовника навчаються і одночасно беруть участь в розробці результатів проекту спільно з консультантами. Відповідно, немає необхідності тривалого узгодження результату з кожним менеджером, доопрацювань і т.п.

У той же час, якість отриманого результату РОСТ-проекту перевищує якість результату традиційного проекту. У РОСТ-проекті беруть активну участь менеджери Замовника, які знають специфіку бізнесу і особливості системи управління своїм підприємством і досвідчені консультанти, які навчають учасників, а потім пропонують схему розробки необхідних документів і контролюють процес. У підсумку - отриманий результат повністю відповідає індивідуальним вимогам підприємства і відповідає специфіці бізнесу. Крім того, замовники навчені спеціальною технологією проведення РОСТ-проектів і здатні самостійно працювати над розвитком результатів проекту в майбутньому.

У тому випадку, якщо Замовник не готовий інтенсивно відволікати своїх співробітників для задач проекту, фахівці «ІНТАЛЄВ» зосереджують свої зусилля на розробці і узгодженні із замовником результатів проекту, але без глибокого навчання і передачі технології.

Замовнику, виходячи з його поточних і стратегічних потреб, необхідно вибрати, зваживши всі ризики і переваги, варіант проведення проекту: з більшим чи меншим ступенем відволікання своїх фахівців і менеджерів.

Порівняльний аналіз РОСТ-проекту і традиційного проекту

Порівняємо з допомогою таблиці суттєві параметри РОСТ-проекту і традиційного виду проекту.

Суттєві параметри проекту

Звіт

Термін надання

Формування команди

Ні

Так - при інтенсивному залученні

Строки проекту

Можливі зриви термінів по обопільній вини: нерозуміння консультантом особливостей роботи компанії, відсутність єдиного командного бачення майбутньої системи менеджерами Замовника. Звідси - труднощі при узгодженні роботи, численні доопрацювання

Чітко визначені

Вартість проекту

При погодинній оплаті роботи консультанта визначити заздалегідь вартість проекту практично неможливо. При затягуванні строків, відповідно зростає і вартість проекту

Фіксована

Ставлення менеджерів Замовника до проекту

Розтягнута в часі робота без відповідальності за результат з боку менеджерів Замовника

Розтягнута в часі робота без відповідальності за результат з боку менеджерів Замовника

Впровадження результатів проекту в практику роботи підприємства Відбувається повільніше силами консультантів. Можливі невдоволення Замовника на цьому етапі При інтенсивному залученні - відбувається швидко, силами навчених менеджерів Замовника, при можливій участі консультантів
Розвиток результатів проекту після його закінчення Для проведення робіт з оптимізації результатів проекту необхідно повторне залучення консультантів Розвиток виробляють навчені менеджери замовника

Отже, РОСТ-проект дає кращий результат при меншій вартості та в стислі терміни!

Підпишіться та отримайте
свіжі новини і заходи.