close button

Навіщо потрібно

Сьогодні багато керівників завершують етап наведення елементарного порядку у своєму бізнесі. Налагоджується система бюджетування та управлінського обліку, поліпшуються бізнес-процеси, впроваджуються інші методи регулярного управління.

Але виникають нові виклики: вступ до СОТ, єдиний митний простір, фінансова криза, що посилюється конкуренція і зростаючі запити споживачів.

Розгортається битва за ефективність. У цій боротьбі сильні переможуть, а слабкі втратять свій бізнес або втратять свою самостійність.

А що це таке - ефективність, і як її підвищити, тобто як їй управляти? Щоб керувати, потрібна система управління ефективністю комерційного підприємства або некомерційної організації або органу влади.

З чого складається

Управління ефективністю вимагає наявності цілей, роботи з їх досягненню, і ресурсів, які потрібно витратити у процесі виконання цієї роботи. Система, яка об'єднує у собі управління всіма цими трьома складовими, називається БОР - Бюджетування, орієнтоване на результат.

Схема формування результату

БОР інтегрує управління економічністю і результативністю. Управління першим здійснюється через бюджети, другим через цільову воронку. З цього випливає визначення БОР:

БОР - система управління ефективністю діяльності організації (підрозділу, співробітника) шляхом інтеграції бюджетного управління (Budgeting) з цільовою воронкою (Target funnel).

Отже, БОР - триланцюгова система управління, де:
Бюджет + Робота = управління Економічністю,
та
Робота + Мета = Управління результативністю!

Мета БОР - забезпечити таке управління роботою, щоб отримати запланований результат, тобто досягти мети, при запланованому бюджеті (витраті ресурсів).

Склад БОРу
І, що важливо, у такий триланцюговій системі «Бюджет + Робота + Мета» управління економічністю органічно пов'язане з управлінням результативністю. А не окремо, як це традиційно відбувається. Це і робить організації, які використовують БОР, ефективними, тобто успішними!

Які дає результати

У чому відмінність

Корінна відмінність системи БОР від традиційної системи Бюджетного управління як полягає в тому, що вона інтегрує традиційне Бюджетування (Budgeting) як систему управління економічністю (бюджет + робота) з цільовою лійкою - Target funnel як системою управління результативністю (робота + мету), що і забезпечує досягнення заданих цільових показників. Які ще називають ключові показники ефективності, KPI.

Завдяки цьому ми отримуємо відповідь на питання цільового витрачання коштів шляхом відповідності їх не тільки бюджету, а й цілям. Керуючи досягненням результату через Цільову воронку, ми тим самим робимо витрата бюджету целеоріентірованним. Тоді організація стає ефективною, бо вона і цілей досягла (тобто результативна), і ресурси на досягнення цілей витратила строго в рамках бюджету (тобто економічна).

Як реалізується

  1. Підвищення ефективності починається з компетенції Ключові показники ефективності. Тут розробляється методика управління результативністю для стратегії і бізнесу конкретного замовника. Ця методика називається «Цільова воронка» ®, зареєстрована торгова марка ГК «ІНТАЛЄВ», заявка 2012725317 Федеральної служби з інтелектуальної власності (Роспатент).
  2. Наступним етапом є апгрейд системи Управління фінансами. Система планування повинна відповідати економічної моделі показників ефективності, а за допомогою бюджетування підприємство повинно успішно управляти економічністю своєї діяльності.
  3. Третьою частиною роботи є оптимізація системи Стимулювання персоналу. Будь соціально-економічна система складається з людей, які у сучасному світі не будуть працювати з-під палиці. Тому управління не дасть повного ефекту без системи стимулювання персоналу, розробленої за тими ж принципами ефективного управління.

Дізнатися детальніше

Докладніше про методологію БОР і прикладах реалізації на вітчизняних підприємствах можна дізнатися у книзі «Битва за ефективність» і на заходах ІНТАЛЄВ.

Підпишіться та отримайте
свіжі новини і заходи.