close button

Одним з інструментів управління ліквідністью компанії є платіжний календар підприємства. Для повноцінного функціонування, компанії необхідно в будь-який момент часу мати достатню кількість грошей, щоб здійснювати операційну діяльність, підтримувати свою ліквідність і платоспроможність.  Платіжний календар підприємства дозволяє управляти і контролювати рух грошей в компанії, як у короткостроковій перспективі (день, тиждень), так і в довгостроковій (місяць, рік). Важливою функцією платіжного календаря є можливість лімітування витрат за статтями витрат, за різними критеріями. Також, він дозволяє управляти не тільки грошовими коштами, а й договірною діяльністю, виконавською дисципліною співробітників і інше.

Управління грошовими потоками компанії з «ІНТАЛЄВ»

Компанія отримує систему для управління грошовими потоками та платоспроможністю бізнесу, а також ряд переваг:

Каже Ю. С. Максимов, фінансовий директор ТОВ «Новекс» (одне з провідних підприємство оптової та роздрібної торгівлі господарськими товарами в Алтайському краї): «Висока залежність від керівників підрозділів і відсутність інструментів для управління платоспроможністю призводили до порушення фінансової дисципліни. Тобто заявки на оплату подавалися з порушенням термінів і в обхід регламенту, дотримання лімітів слабо контролювалося. І як результат – порушення умов оплат або незаплановані переплати ... Якісне поліпшення системи управління відбилося і на фінансових результатах компанії ...» У березні 2010 р. в ТОВ «Новекс»була впроваджена система управління фінансами на базі «ІНТАЛЄВ: Корпоративний менеджмент». Товарообіг «Новекс» в 2010 р. виріс на 30% в порівнянні з попереднім. Був відкритий 21 новий магазин, в тому числі перші торгові точки в Томській області. На сьогоднішній день мережа складається з 91 магазину. Кількість працівників у 2010 р. збільшилося з 1500 до 1900 осіб.

Дізнайтеся докладніше, як консультанти «ІНТАЛЄВ» ведуть розробку платіжного календаря і вирішують інші завдання, пов'язані з управлінням грошовими потоками підприємства (cash & treasury management). Автоматизація платіжного календаря здійснюється на базі програмного продукту «ІНТАЛЄВ: Корпоративний менеджмент»

Гроші знаходяться під контролем

Автоматичне формування реєстру платежів на підставі узгоджених заявок Автоматичне формування реєстру платежів на підставі узгоджених заявок
Формат представлення заявки на виплату грошових коштівФормат представлення заявки на виплату грошових коштів
Хід виконання процесу затвердження заявки на виплату грошових коштів Хід виконання процесу затвердження заявки на виплату грошових коштів
Звіт Платіжний календар Звіт Платіжний календар

Платіжний календар, як інструмент управління грошовими коштами

Для ефективного управління грошовими коштами система дозволяє не тільки керувати і розставляти пріоритети платежів, але і встановлювати терміни оплати, контролювати чи відповідають заявки бюджету, нормам договорів та іншим обмеженням.

Узгодження заявок

Для великих компаній актуальною є задача автоматизації бізнес-процесу подачі, погодження та затвердження заявок на виплату грошових коштів. «ІНТАЛЄВ: Корпоративний менеджмент» має необхідний функціонал для автоматизації цих бізнес-процесів і формування платіжного календаря з можливістю перевірок на дотримання лімітів за різними ознаками: договори, бюджети, контрагенти, проекти, центри фінансової відповідальності і т.п.

Після того, як подана заявка, система ставить завдання відповідальним за узгодження платежу в порядку, затвердженому в бізнес-процесі. При цьому деякі з відповідальних отримають тільки повідомлення про подачу заявки, а деякі мають право зупинити, повернути заявку ініціатору, відмовити, змінити розмір або строки здійснення платежу і т.д. Доступні процедури коректної скасування заявок.

Ліміти контролюються автоматично

Користувач з необережності може повторно подати заявку на оплату на підставі одного і того ж документа. Такі випадки повністю виключаються завдяки налаштованим механізмам лімітування за документами-підставами. Компанія може самостійно встановити, з якою періодичністю і в розрізі яких аналітик необхідно контролювати або пропускати ліміти.

Скан-копія документа, як підстава для здійснення платежу

При подачі заявки необхідно завантажити в електронний архів відсканований документ, на підставі якого була створена заявка. У такому випадку кожен відповідальний за узгодження може в будь-який момент звернутися до цього документа. Користувач отримує посилання на місце розташування документа в електронному архіві у заявці – це економить час і спрощує процедуру узгодження платежу.

Реєстр платежів

«ІНТАЛЄВ: Корпоративний менеджмент» є конструктором, в якому можна налаштувати зручний вид електронних форм заявок, загальних реєстрів платежів та звітів o ліквідності індивідуально для виконавців, скарбників і фінансових контролерів.

Для виконання платежу необхідно вибрати банк і розрахунковий рахунок, враховуючи наявність на ньому коштів, визначити параметри платежу та банківські умови кредитування. На основі форми, що відбиває прогнозний і фактичний залишок грошових коштів, скарбник вибирає розрахунковий рахунок і розставляє пріоритети заявок. Можливо налаштовування підказок у виборі оптимальних для виплат розрахункових рахунків і банків, враховуючи параметри кредитів / овердрафту у банках, вимог по оборотах і залишках на рахунках.

Також можливе налаштування правил проведення платежів поза бюджетом. У реєстрі платіжного календаря відображається планові та поточні дані про залишки коштів за рахунками, юридичним особам або іншим аналітикам. Користувач може управляти, як термінами оплат, так і їх пріоритетами.

Створення внутрішнього розрахунково-касового центру і централізація коштів філій

Групи компаній створюють централізований внутрішній розрахунково-касовий центр для комплексного управління всіма грошовими коштами по всіх компаніях холдингу. Керуюча компанія отримує усі заявки централізовано і має всі дані про залишки коштів. Після затвердження заявки автоматично потрапляють до єдиного реєстру і передаються для оплати в банки юридичних осіб та філій компанії.

В системі на адміністративному рівні для центрального скарбника можливо присвоєння права другої першого підпису.

Користування внутрішніми і зовнішніми фінансовими ресурсами для компаній, що входять до складу холдингу, здійснюється на платній основі. Якщо залучені ресурси належать іншому бізнесу холдингу, оцінити чистий прибуток кожного з бізнесів можна тільки через коректну оцінку внутрішньої вартості грошових коштів. «ІНТАЛЄВ: Корпоративний менеджмент» пропонує необхідний функціонал для формування такої звітності.

Серед завдань внутрішнього розрахунково-касового центру також – коректні рознесення та облік витрат за кредитами на проекти і бізнеси холдингу і оптимізація вартості залученого капіталу.

Відносини з банками

Деякі платежі можуть списуватися з рахунків без додаткового розпорядження: податки, заробітна плата, відсотки за кредитами, РКО тощо Такі платежі можуть бути проведені на підставі «штучних» заявок або на підставі умов договірних відносин з банками та згідно норм законодавства відразу відображені у виплатах.

Виключення людського фактору при здійсненні платежів

Платіжні документи можуть бути автоматично сформовані і вивантажені в клієнт-банк на основі затвердженого реєстру. Цей етап вимагає мінімального участі користувача, процедури максимально автоматизовані.

Весь процес управління грошовими коштами може бути повністю автоматизований на базі «ІНТАЛЄВ: Корпоративний менеджмент», зводячи вплив людського фактора до нуля: генерування заявки → процеси погодження та затвердження заявки → складання платіжних документів → отримання банківських виписок → вивірка і конкретизація управлінських аналітик.
Таким чином, менеджмент і власники бізнесу можуть бути впевнені, що перевитрати понад допустимі лімітів не буде.

Затверджені заявки – джерело фактичних даних для управлінського обліку

Дані про рух грошових коштів можуть надходити в оперативну управлінську звітність не тільки з точно скоєних виписок, а й від затверджених заявок та / або платіжних доручень.

Здійснений платіж – не кінець процесу

Після здійснення виплати процес заявки на грошові кошти триває: ініціатор заявки отримує завдання подати в бухгалтерію документи-підстава (рахунок-фактура, акт, накладна). Бухгалтер в свою чергу отримує завдання перевірити і коректно врахувати дані в бухгалтерському контурі. Сума підзвітних коштів у співробітника на руках розраховується автоматично, так само автоматично формується авансовий звіт. Додаткові правила допоможуть підвищити фінансову дисципліну: наприклад, поки ініціатор не надав звіту за заявкою, то грошові кошти за наступною заявкою йому не будуть видані. У результаті компанія отримує наскрізний процес, що регулює і контролює ефективність і доцільність витрачання грошових ресурсів. Крім того, ці дані автоматично роблять можливим контроль виконання договірних зобов'язань.

Архів документівАрхів документів
Хід виконання процесу укладання договору з постачальникамиХід виконання процесу укладання договору з постачальниками
Контроль виконання договору c постачальникомКонтроль виконання договору c постачальником
Звіт про виконання договору з постачальникомЗвіт про виконання договору з постачальником

Інтеграція системи управління грошовими потоками з договірною діяльністю

Договори фіксують параметри укладених угод, в результаті яких відбувається рух грошових коштів. Весь архів договірної діяльності компанії (не тільки версії файлів, але і відскановані документи) можна зберігати за допомогою модуля електронного документообігу «ІНТАЛЄВ: Корпоративний менеджмент».

Укладення договору сьогодні – виплата грошей завтра

Кожен договір може містити певну фінансову аналітику: наприклад, ліміт витрати на період, приналежність до того чи іншого ЦФО, графік погашення тощо Таким чином, можна налаштувати автоматичне формування проводок в бюджетах організації від укладання договору. Наприклад, автоматично спланувати витрати з оренди можна відразу від укладеного договору оренди. Це можна назвати «фінансовим документообігом»: все управління фінансами, погодження та зберігання договорів відбувається в єдиній системі.

Лімітування і перевірка виплат за договорами

Укладений договір в архіві може сам по собі бути важливою аналітикою в управлінському обліку. За договорами можна контролювати виплати та заборгованості контрагентам, керувати нарахуваннями.

Дані, що містяться в договорах, можуть формувати ліміти. Наприклад, можна контролювати платежі за укладеними договорами, терміни оплати і оплачувані специфікації, але, в цілому, будь-яка аналітика управлінського обліку може формувати ліміти.

Можна також налаштувати окремий бізнес-процес виконання договору і контролювати здійснення виплат по ньому (як з боку компанії, так і на користь компанії).

Автоматичне проведення процедури класифікації заборгованості Автоматичне проведення процедури класифікації заборгованості
Хід виконання процесу звірки заборгованості з контрагентамиХід виконання процесу звірки заборгованості з контрагентами
Звіт по розрахунку з контрагентамиЗвіт по розрахунку з контрагентами
Звіт за видами і структурі заборгованостіЗвіт за видами і структурі заборгованості

Контроль заборгованості в системі управління грошовими потоками

Скорочення терміну збору дебіторської заборгованості скорочує потребу компанії в кредитних ресурсах, а значить і скорочує витрати на обслуговування кредитів і вивільнення застав. Для цього необхідно постійно стежити за станом дебіторської заборгованості і визначати групи контрагентів і окремих дебіторів, які потенційно можуть погіршити середні показники.

Контроль кредиторської та дебіторської заборгованостей

Компанії потрібно постійно моніторити стан кредиторської заборгованості і не допускати прострочень при погашенні кредиту і відсотків по ньому.

Звітність з кредиторської заборгованості формується автоматично в «ІНТАЛЄВ: Корпоративний менеджмент»: продукт дозволяє щоденно отримувати баланс оборотних коштів для того, щоб оперативно контролювати і запобігати можливі негативні ситуації (заміщення власних коштів позиковими або вимивання оборотного капіталу, тощо).

«ІНТАЛЄВ: Корпоративний менеджмент» дозволяє автоматизувати також погашення заборгованості не тільки грошовими коштами, а й цінними паперами, взаємозаліками.

Збір заборгованості

Система дозволяє налаштувати автоматизовані процеси регулярного нагадування про прострочену заборгованість, рекласифікації заборгованості (звичайна → прострочена → безнадійна → списана в збитки або за рахунок резервів).

«ІНТАЛЄВ: Корпоративний менеджмент» дозволяє автоматизувати клієнтську роботу і налаштувати відображення даних за договорами та рахунками одразу у фактичних і планових бюджетах.

«ІНТАЛЄВ: Корпоративний менеджмент» також може розрахувати ефективність факторингових та інших схем управління заборгованістю для прийняття обгрунтованих рішень.

Дивіться також

Підпишіться та отримайте
свіжі новини і заходи.