close button

У центрі уваги у нас людські ресурси, людський капітал. Завдання будь-якої організації - відбирати ефективних співробітників і повноцінно задіяти їх робочий і творчий потенціал.

Управління людськими ресурсами має стосуватися всіх етапів життєвого циклу персоналу: планування потреби в персоналі → керування наймом і призначеннями → керування стимулюванням → керування робочим часом → керування оцінкою, атестаціями і розвитком персоналу.

Заявляють топ-менеджери компанії ВАТ «Рудас» (виробництво будівельних матеріалів):

Експерти «ІНТАЛЄВ» фокусуються на завданнях, пов'язаних саме з управлінням персоналом, а не кадровим обліком та діловодством.

Подивіться, як експерти «ІНТАЛЄВ» вирішують важливі завдання в галузі управління персоналом (human resource management). Рішення дозволяють організації отримати результативний персонал, а самим співробітникам зробити свою роботу більш цікавою і привабливою.

Для автоматізації застосовується флагманській продукт «ІНТАЛЄВ: Корпоративний менеджмент».

Моніторинг задоволеності співробітниківМоніторинг задоволеності співробітників
Звіт по прийнятим та звільненим співробітникамЗвіт по прийнятим та звільненим співробітникам
Хід виконання процесу по оцінці потреби в персоналі і звітність по відкритим і закритим вакансіямХід виконання процесу по оцінці потреби в персоналі і звітність по відкритим і закритим вакансіям
Хід виконання процесу прийому на роботу нового співробітникаХід виконання процесу прийому на роботу нового співробітника

Управління наймом і призначеннями

Життєвий цикл співробітника в компанії починається задовго до його появи в ній.

Автоматизація життєвого циклу роботи співробітника

Спочатку формується планова потреба в персоналі (кадровий план), яка враховується у бюджетах на майбутній період. Після прийняття рішення про відкриття вакансії, починається етап підбору персоналу. Якщо пошук персоналу зовні буває слабо формалізваним, то етапи перевірки та узгодження кандидата всередині компанії є типовим бізнес-процесом. Після затвердження кандидата слід етап входження його в посаду, адаптації. Тут важливо знову дотриматися бізнес-процесу: підготовка та надання робочого місця та інвентарю, інструктаж і навчання, співбесіди та атестації. Автоматично йде задача у відділ кадрів з оформлення співробітника, бухгалтерія повинна врахувати заробіток нового співробітника на колишньому місці для коректного обчислення податків і т.д. В одному процесі беруть участь багато співробітників.

Разом компанія отримує чітко налагоджений процес найму та адаптації персоналу.

Керовані призначення та переміщення

Призначення на нову посаду і переміщення також проходять в рамках бізнес-процесів. Призначенням може передувати атестація. Якщо треба, то для неї з системи може бути автоматично сформований звіт, який показує виконавську дисципліну співробітника, його показники результативності та інші дані. Коли співробітник звільняється з компанії, також по процесу можна виконати всі необхідні дії (перевірити нарахування, видалити інформацію з інформаційних систем, прийняти ввірені матеріальні цінності і т.д.).

Автоматизація штатного розкладу

При необхідності можна запускати регулярний процес коригування штатного розкладу.

Всі ці завдання можна автоматизувати за допомогою процесного підходу в «ІНТАЛЄВ: Корпоративний Менеджмент». В системі формується вся оперативна і аналітична звітність: про планову потребу в персоналі, відкриті вакансії, швидкості закриття вакансій, плинності і т.д.

Грейди, атестації та кваліфікація

У програмі можна налаштувати планування та облік грейдів співробітників (що впливають або не впливають на матеріальну винагороду), проводити атестації персоналу. Зручно, що ці дії можна не просто враховувати, а після налаштування процесу і його регулярності, програма сама буде підказувати і не давати забути співробітникам про виконання необхідних завдань.

Звіт по обліку робочого часу співробітниківЗвіт по обліку робочого часу співробітників
Табель обліку робочого часуТабель обліку робочого часу
Хід виконання процесу з обліку робочого часу співробітниківХід виконання процесу з обліку робочого часу співробітників

Управління робочим часом

Чим вище вклад зарплати в структурі собівартості, тим важливіше правильно враховувати витрати часу співробітників і співвідносити їх з одержуваним продуктом. Збір даних повинен здійснюватися на місцях, в натуральних показниках у всіх необхідних розрізах (співробітник, проект, контрагент, вид роботи, коефіцієнт доплати і пр.).

Планування робочого часу

Спочатку необхідно налагодити планування робочого часу. Можна використовувати проектний підхід - коли робляться заявки на тих чи інших співробітників для тих чи інших проектів (задач). Зручно це автоматизувати за допомогою процесів, в рамках якого робиться заявка, вона узгоджується з відповідальними, можна налаштувати автоматичну перевірку на відповідність раніше виділеним лімітам часу чи іншим умовам. Формується календар завантаження, за допомогою якого керівник або диспетчер можуть оптимізувати розподіл часу. Може існувати скільки завгодно співробітників (і інших планованих по часу ресурсів), і безліч центрів їх розподілу по роботах.

У «ІНТАЛЄВ: Корпоративний Менеджмент» можна вести календарі завантаження персоналу і відстежувати завантаження по співробітникам, групам, підрозділам та ін. 

Облік робочого часу

У системі можна вводити окремі табелі (почасовок, worksheet), отримувати на їх підставі зведені звіти по витраті часу, в натуральному і вартісному вираженні. На підставі цих даних підприємство може виставляти рахунки контрагентам, і / або керувати власною структурою собівартості. Якщо витрати на оплату робочого часу займають істотну частину в структурі собівартості, то важливо забезпечити максимально оперативний і точний облік витрат. Можна налаштувати облік і розрахунок винагород таким чином, що введені дані про витрату часу, якщо вони не будуть відповідати корпоративним правилам, не враховувалися для розрахунку або з понижуючим коефіцієнтом.

Управління поточним присутністю на роботі

З іншого боку, важливо налагодити процеси управління присутності співробітника на роботі: заявки на відпустки, відрядження, переноси робочого часу. Всі ці процеси можна налагодити в «ІНТАЛЄВ: Корпоративний Менеджмент» та виключити людський фактор. Накопичені дані про робочий час автоматично враховуються для розрахунку майбутніх відпусток, а також впливають на розмір поточної винагороди.

Якщо компанія активно навчає свій персонал, то автоматизується процес узгодження потреби в навчанні, облік проведених навчань і висновок учнівських договорів. Автоматично формується таблиця проведеного навчання і компетенцій персоналу.

У «ІНТАЛЄВ: Корпоративний Менеджмент» автоматично формується звітність за планами, фактом і залишку робочого часу (в т.ч. відпустки, відгулита ін.), відряджень, лікарняних та іншим перепустками.

Проформа і завдання бізнес-процесу з розрахунку заробітної платиПроформа і завдання бізнес-процесу з розрахунку заробітної плати
Розрахункова відомістьРозрахункова відомість
Хід виконання процесу з розрахунку заробітної плати і звіт по виконавській дисциплініХід виконання процесу з розрахунку заробітної плати і звіт по виконавській дисципліні

Мотивація і розрахунок винагороди

Правильно розроблена система мотивації повинна враховувати драйвери - фактори, за рахунок яких співробітник на своїй посаді може впливати на витрати і / або доходи компанії. Це первинні натуральні показники, від яких у підсумку буде залежати загальний результат бізнесу. «ІНТАЛЄВ: Корпоративний Менеджмент» дозволяє автоматизувати збір даних за такими драйверам. Хоча зовсім по-правильному ці дані необхідно мати ще на етапі планування, внести їх в «ІНТАЛЄВ: Корпоративний Менеджмент» і на підставі їх отримати бюджети на фонд оплати праці.

Облік робочого часу для розрахунку зарплати

Початкові дані можна автоматично збирати зі звітів про витрату робочого часу, які можна збирати хоч щодня по кожному співробітнику, в розрізі потрібних аналітик: вид і умови виконання робіт, проект / контрагент / замовлення та ін. Накопичені дані за тиждень, місяць і т.д . в натуральному вираженні служать джерелом для нарахувань в грошовому вираженні. При необхідності для грошових розрахунків враховуються раніше зроблені заохочення і стягнення.

Облік всіх факторів для розрахунку винагороди

При необхідності в «ІНТАЛЄВ: Корпоративний Менеджмент» можна враховувати не тільки робочий час, але й інші показники виробітку та результативності персоналу для розрахунку винагороди. Наприклад, обсяг особистих продажів, або кількість виконаних замовлень, або%% успішних позовів і т.д. Важливо, що в розрахунок винагороди можна включати як фінансові, так і нефінансові показники. За рахунок автоматизації відповідних операційних задач для кожної посади, можна автоматично отримувати розрахунок кількості зроблених ним важливих дій і досягнутих результатів. Наприклад, для юриста це може бути кількість перевірених договорів, для бухгалтера - кількість сформованих документів і т.д.

На підставі цих даних можна налаштувати систему розрахунку винагороди персоналу, аж до індивідуальних складних схем для кожної посади, в залежності від персональних, командних та корпоративних показників.

Автоматизація розрахунку, інтеграція з кадровим обліком

За рахунок інтеграції з кадровими системами та системами регламентованого обліку виключається подвійне введення даних.

У підсумку в кінці звітного періоду на екрані у керівника автоматично формується звіт за ключовими показниками, і відомість на зарплату. Дані автоматично надходять у фінансовий контур в єдину систему управлінського обліку.

Отчет по исполнительской дисциплине в разрезе сотрудников и поставленных задачЗвіт по виконавській дисципліні в розрізі співробітників і поставлених завдань
Хід виконання процесу по виконанню дорученьХід виконання процесу по виконанню доручень
Хід виконання процесу з отримання довідок і форм співробітникомХід виконання процесу з отримання довідок і форм співробітником
Хід виконання процесу за погодженням відрядженняХід виконання процесу за погодженням відрядження

Продуктивність праці

Для кожної компанії важливо відстежувати розвиток і використання людських ресурсів, щоб бути конкурентоспроможною.

Розрахунок оптимальної чисельності персоналу

З іншого боку, для підвищення продуктивності праці потрібно розуміти поточні витрати на персонал, у розрізі видів нарахувань і видів продукції, що випускається. Для цього допоможе тісна інтеграція системи управління персоналом з системою управління фінансами в єдиному продукті «ІНТАЛЄВ: Корпоративний Менеджмент». Завдяки цьому в продукті можна проводити повноцінний аналіз FTE (Full-time equivalent) для пошуку місць низької продуктивності праці як в натуральному, так і грошовому вираженнях.

Встановлення нормативів по витраті за кількістю персоналу

Для управління витратами на персонал і їх ув'язкою з підсумковим результатом, відповідно до концепції бюджетування, орієнтованого на результат, розробляються драйвери - фактори формування собівартості і доходів (персонал впливає і на розмір одержуваних доходів!). Зазвичай таким драйвером управління витратами на персонал є умовна повна штатна одиниця - FTE (full time equivalent). Для кожного виду посади встановлюється норматив за обсягом виконуваної роботи (кількість відвантажених накладних, виготовлених виробів, виконаних замовлень і т.п.) в розрахунку на 1 FTE. І далі визначається нормальний показник завантаження. З урахуванням сезонності потреба в FTE змінюється. Ставлячи показники за обсягом випуску (в т.ч. для кожної посади по її продукту), ми отримуємо необхідну кількість персоналу на кожній посаді в залежності від періоду року. На кожну посаду можна встановити цільовий рівень доходу і ставку податків. У підсумку виходить струнка модель управління продуктивністю. Модель однаково застосовна як для виробничих, так і для офісних працівників, діяльність яких здається, що складно заміряти.

Автоматизація для підвищення продуктивності

Продуктивність праці офісних співробітників дуже сильно залежить від двох чинників: ступінь (глибина) автоматизації власне виконуваних ними процедур, і автоматизація процесів передачі інформації і задач від одного співробітника до іншого. Тому в «ІНТАЛЄВ: Корпоративний Менеджмент» були розроблені дуже просунуті засоби workflow, за допомогою якого можна сильно автоматизувати роботу на кожній ділянці, де є рахункові показники або формування звітності. За допомогою автоматизованих процесів передачі інформації і доручень можна бути впевненим, що всі вони моментально перейдуть від одного виконавця до наступного. Витрати персоналу скоротяться на 10-40%, а втрати часу скоротяться в рази.

Самообслуговування персоналу

Ще однією можливістю «ІНТАЛЄВ: Корпоративний Менеджмент» є створення для персоналу кіосків (модулів) самообслуговування. Є можливість для питань  і зауважень персоналу, які часто зустрічаються налаштувати типові бізнес-процеси: наприклад, отримання та підтвердження довідки про зарплату для банківського кредиту. У цьому випадку співробітник запускає процес, завдання підготувати і перевірити дані йдуть в інші служби, і співробітник може бути впевнений, що через покладений термін він отримає необхідний документ.

Завдяки реалізованому в «ІНТАЛЄВ: Корпоративний Менеджмент» повноцінному WEB-інтерфейсу роботи з даними можлива з будь-якого місця, що скорочує витрати персоналу на переміщення і підвищує комфортність їх роботи.

Підпишіться та отримайте
свіжі новини і заходи.