close button

Після розробки стратегії, для успішної реалізації стратегії підприємства, необхідно донести її до співробітників на місцях, так як саме вони будуть здійснювати реалізацію розробленої стратегії фірми.

Інструментами, для вирішення даної задачі є відома компетенція збалансованої системи показників (BSC) і методологія БОР (бюджетування, орієнтоване на результат). Експерти «ІНТАЛЄВ» з успіхом застосовують дані методології, для вирішення завдання клієнта – реалізація стратегії підприємства. Застосування цих методологій у зв'язці один з одним дозволяє керувати стратегічними заходами і процесами за системою випереджальних показників (KPI), виконання яких веде до досягнення результуючих показників, тобто фінансових, до яких і покликаний вести правильно організоване управління реалізацією стратегії підприємства.

Пряма мова генерального директора керуючої компанії «МАН» (роздрібна мережа): «... За підсумками спільної роботи з експертами ІНТАЛЄВ ми отримали:

... У рамках функціональної області "Збалансована система показників" були успішно досягнуті наступні результати:

Дізнайтеся, як консультанти «ІНТАЛЄВ» вирішують важливі завдання для розробки та реалізації стратегії вашого підприємства (strategy management & business performance management)
Бюджет доходів і витрат проектуБюджет доходів і витрат проекту
Звіт про рух грошових коштів по інвестиційній діяльностіЗвіт про рух грошових коштів по інвестиційній діяльності
Проформа для внесення даних з бізнес-плануванняПроформа для внесення даних з бізнес-планування
Проформа для внесення даних з бізнес-плануванняПроформа для внесення даних з бізнес-планування

Бізнес-планування

На відміну від усталеної системи бюджетування для стабільного бізнесу, фінансова модель кожного бізнес-плану може відрізнятися, якщо компанія розглядає бізнес-плани в різних галузях. Підсумкові звіти і показники будуть єдиними, але модель їх розрахунку може сильно відрізнятися, в залежності від специфіки операційної діяльності. Потрібно мати гнучкий інструмент фінансового моделювання, з виділенням своєї моделі розрахунків. Для аналізу чутливості звичайно виділяють кілька ключових драйверів, і оцінюють їх внесок і вплив на підсумковий результат проекту. Для розрахунків можуть застосовуватися формули дисконтування: NPV, IRR.

Фінансова модель для вашого бізнес-плану

На виході з допомогою «ІНТАЛЄВ: Корпоративний менеджмент» можна отримати повну фінансову модель і всі фінансові звіти за бізнес-планом. Якщо компанія веде повний контур управлінського обліку в «ІНТАЛЄВ: Корпоративний менеджмент», то можна зіставити ці дані з попередніми розрахунками планів, а також порівняти з фактичними показниками аналогічних запущених проектів.

Контроль бізнес-планів в поточній системі управлінського обліку

Іншим завданням є консолідація фінансових потоків по окремих бізнес-планам в єдиний інвестиційний бюджет, і його об'єднання з поточним бюджетом для формування консолідованого бюджету. Для особливо великих проектів треба оцінити, як впливають окремі важливі параметри окремих проектів на консолідований бюджет компанії.

«ІНТАЛЄВ: Корпоративний менеджмент» дозволяє вести різні моделі бізнес-планів, гнучко і швидко перераховувати їх при зміні значень ключових параметрів. Автоматично можна побачити, як впливає окремий бізнес-план на загальний бюджет компанії і змоделювати оптимальні параметри плану.

Консолідований балансКонсолідований баланс
Розрахунок альтернативних вкладеньРозрахунок альтернативних вкладень
Порівняння NPV при різних ставках дисконтуванняПорівняння NPV при різних ставках дисконтування
Структура активів компаніїСтруктура активів компанії

Управління реалізацією стратегії по KPI

Компанія може застосовувати поширені концепції Management by Objectives, або Balanced Scorecard, або мати власні показники бізнесу. Однак, більшість спроб ввести в компанії управління по цілях виявляються невдалими, з огляду на те, що компанії не можуть налаштувати регулярне планування і збір нефінансових показників.

Механізм реалізації стратегії: від результату до факторів

У «ІНТАЛЄВ: Корпоративний менеджмент» описується цільова воронка – логічна схема деталізації результуючого показника до рівня випереджальних показників для відділів і окремих співробітників. Ідея полягає в тому, що розраховувати підсумковий показник має сенс раз на місяць (а іноді і рідше), а управляти його досягненням слід щодня через випереджальні показники, тобто через показники діяльності окремих співробітників і підрозділів, які легко збираються і розраховуються за результатами тижня чи дня.

Фактори реалізації стратегії: збір фінансових і нефінансових показників

Для легкості та швидкості планування та збору показників, ці процеси повинні бути як можна більш природними. Для цієї мети в «ІНТАЛЄВ: Корпоративний менеджмент» існують певні механізми, які дозволяють збирати показники, використовуючи і обробляючи дані і події з первинних облікових систем. Плануються показники також за допомогою спеціальних механізмів, які максимально спрощують внесення інформації. Готові показники, які раніше зібрані в зовнішніх облікових системах, просто завантажуються звідти.

У «ІНТАЛЄВ: Корпоративний менеджмент» розробляється перелік ключових показників ефективності (Key Performance Indicators, KPI, або КПЕ). Описуються формули для розрахунків та правила отримання даних. Встановлюються діапазони коливань показників: бажані, критичні та цільові значення.
Показники можуть бути різні за своєю природою: натуральними і вартісними, абсолютними і відносними, індивідуальними і колективними. При розрахунках показників можна враховувати планове або нормативне значення. Приміром, не просто середній час обробки замовлення, а середнє перевищення часу фактичної обробки замовлення в порівнянні з нормативом.

У результаті, в системі автоматично розраховуються та надаються показники діяльності з співробітникам, підрозділам, бізнесам і будь-яким іншим аналітикам. Інформація відображається в зручному графічному вигляді безпосередньо на робочому столі співробітника. Дані завжди підтримуються в актуальному стані. Для даного модуля немає необхідності встановлювати «ІНТАЛЄВ: Корпоративний менеджмент» або «1С» на робоче місце – досить просто мати посилання на ярлик підключення. З будь-якого місця світу, що має вихід в Інтернет, можна отримувати оперативну інформацію про стан справ у компанії, про свої показники та ін.

Аналіз ефективності в розрізі бізнес-напрямківАналіз ефективності в розрізі бізнес-напрямків
Діаграма представлення значень KPIДіаграма представлення значень KPI
Звіт з фінансово-економічного аналізу коефіцієнтівЗвіт з фінансово-економічного аналізу коефіцієнтів

Управління активами

Накопичивши достатньо коштів, компанії можуть переходити від операційного управління до управління стратегічними інвестиціями, активами. Завдання – отримати планову інвестиційну прибутковість при допустимому рівні ризику завдяки інвестиціям у цінні папери, нерухомість та інші активи.

Необхідно забезпечити моніторинг всіх інвестиційних операцій в режимі онлайн.

Управління інвестиціями протягом усього життєвого циклу

Якщо до придбання активів застосовується інвестиційний підхід, то треба відстежувати ефективність інвестицій протягом всього життєвого циклу придбаного активу. Для цього система управлінського обліку повинна дозволяти в будь-який момент оцінити окупність окремого активу або групи, всього портфеля. «ІНТАЛЄВ: Корпоративний менеджмент» дозволяє вести управлінський облік всіх інвестицій.

Оцінка інвестплану разом із загальним бюджетом

Якщо компанія приймає рішення про інвестиційний проект, то потрібно оцінити, як будуть поєднуватися фінансові потоки за проектом із загальним бюджетом компанії, і знайти оптимальний графік для контролю касових розривів. Для цього необхідно мати систему оцінки окремих проектів, інтегровану із загальною системою бюджетування.

При необхідності можна оцінити структуру капіталу і дії щодо її зміни; оцінити, як зміняться фінансові показники за тих чи інших великих угодах.

Фінансова модель в «ІНТАЛЄВ: Корпоративний менеджмент» може допомогти знайти оптимальну виручку з накопичених фондів.

Аудитна звітність по фінансовим операціям

За результатами операцій важливо підготувати аудитну звітність. «ІНТАЛЄВ: Корпоративний менеджмент» дозволяє підготувати весь пакет звітності для клієнтів та інвесторів. Звітність може бути підготовлена ​​по корпоративним, національним або міжнародним стандартам.

Підпишіться та отримайте
свіжі новини і заходи.