close button

При управлінні компанією з декількома бізнес-одиницями власники і топ-менеджери стикаються з наступними питаннями, що потребують вирішення:

Практично кожен другий проект впровадження «ІНТАЛЄВ: Корпоративний Менеджмент» проходить в компаніях, які мають філії та кілька напрямків бізнесів. Тому накопичена велика практика вирішення завдань підвищення ефективності та прозорості в компаніях, що мають філіальну мережу.

Подивіться, як «ІНТАЛЄВ: Корпоративний Менеджмент» дозволяє автоматизувати і вирішити важливі завдання з управління філіями (branch management) у вашій організації. Завдяки реалізації в продукті не тільки вузької функціональної задачі, ви зможете автоматизувати і всі суміжні управлінські завдання і отримувати комплексну, оперативну та достовірну звітність. Відпадає необхідність витрачати час і гроші на впровадження, стикування і підтримку різноманітних систем.

Журнал завдань бізнес-процесівЖурнал завдань бізнес-процесів
Контроль виконання доручень співробітникамиКонтроль виконання доручень співробітниками
Моніторинг виконавчої дисципліниМоніторинг виконавчої дисципліни
Хід виконання процесу по централізованому затвердженню реєстру платежівХід виконання процесу по централізованому затвердженню реєстру платежів

Централізація прийняття рішень

Для багатьох організацій важливо централізувати всі фінансові потоки і створити єдиний центр прийняття рішень. Можна замкнути на єдиний центр прийняття рішень всі операції з грошовими коштами та взагалі з фінансами дочірніх підприємств, де б вони не знаходилися.

Централізація та уніфікація довідників (НДІ) та політик

Першим етапом є створення єдиної управлінської облікової політики, уніфікація і нормалізація управлінських довідників (нормативно-довідкової інформації, НДІ).

У «ІНТАЛЄВ: Корпоративний Менеджмент» можна створити єдині (загальні) довідники, і встановити гнучкі прив'язки даних з видалених систем (дочірніх підприємств, філій) у єдині. 

У великих компаніях зазвичай визначають - який користувач (яка служба) мають право вводити нові записи в довідниках. Програма дозволяє не просто розмежувати доступ до них і таким діям, але і налаштувати типові бізнес-процеси: наприклад, перевірка та введення нового контрагента.

Бажано мати єдину управлінську облікову політику для всього холдингу, але припустима і ситуація консолідації з різних систем, за різними правилами в єдину управлінську базу.

Вертикаль управління за допомогою бізнес-процесів

«ІНТАЛЄВ: Корпоративний Менеджмент» дозволяє автоматизувати бізнес-процеси, щоб у них брали участь співробітники з різних організацій. Як зі складу холдингу, так і з зовнішніх організацій (наприклад, можна включити підрядників).

Найчастіше у групах компаній виділяють загальні сервісні центри: логістики, закупівель, надання юридичних та бухгалтерських послуг. Для цього можна налаштувати єдині бізнес-процеси, синхронізуючі дії всієї групи.

Автоматизація за допомогою «ІНТАЛЄВ: Корпоративний Менеджмент» дозволяє прозоро побачити дії співробітників у віддалених підприємствах, мінімізувати роль горезвісного людського чинника.

Централізація грошових потоків

З багатьох процесів можна повністю виключити людський фактор. Наприклад, виплата грошових коштів філіями. Першим етапом є автоматизація процесу узгодження в центрі зведеного реєстру виплат, скажімо, на місяць вперед. Потім налагоджується централізований банк-клієнт в головній компанії для всіх розрахункових рахунків усіх дочірніх і залежних організацій (ДЗО).

Наступним етапом автоматизації є узгодження в єдиній системі кожного платежу, ініційованого філією. З автоматичними перевірками за лімітами. Практично завершальним етапом стає адміністративна міра, щоб навіть якщо філія має свій розрахунковий рахунок, право другого першого підпису було у головної компанії. Тепер Ви можете бути спокійні, що вертикаль налагоджена і не дасть збою, а кожен платіж - під контролем. Детальніше...

Контроль дисципліни на місцях

Система сама буде ставити завдання і контролювати їх виконання. Ви можете бути впевнені, що завдання будуть виконуватися належним чином. Звіт по виконанню процесів допоможе показати виконавську дисципліну.

Завдяки «ІНТАЛЄВ: Корпоративний Менеджмент» ви можете створити єдине інформаційне поле, і працювати немов у єдиній компанії, не відчуваючи географічної або галузевої роз'єднаності. Ви можете гнучко налаштувати, які операції буде дозволено виконувати на місцях, а які повноваження (і ліміти) потрібно обмежити і передати тільки в центр.

Консолідований балансКонсолідований баланс
Консолідований звіт про рух капіталуКонсолідований звіт про рух капіталу
Консолідований звіт про прибутки і збиткиКонсолідований звіт про прибутки і збитки

Географічна розподіленість

Компанії з географічно розподіленими офісами мають свою специфіку діяльності. Це і різні часові пояси, коли складно зістикувати співробітників в один час. Це і складність стикування інформації з різних інформаційних систем. Це і часом методичні відмінності в плануванні та обліку в різних філіях, і різні валюти в країнах ведення бізнесу.

Стандартизація бізнес-процесів

Одне з найважливіших завдань управляючої компанії - забезпечити однаково високу ефективність роботи дочірніх компаній незалежно від їх територіального розташування, корпоративної культури та інших факторів. Поставлене завдання покликані вирішити регламенти та положення, що закріплюють стандарти холдингу. 

На основі документів керуючої компанії в системі «ІНТАЛЄВ: Корпоративний менеджмент» автоматизуються процеси роботи дочірніх компаній. «ІНТАЛЄВ: Корпоративний менеджмент» підтримує будь-який рівень деталізації бізнес-процесів: від роботи холдингу в цілому до дій конкретного співробітника. Для кожного з бізнес-процесів встановлюються критерії ефективності. Працюючи в автоматизованих бізнес-процесах, дочірні компанії виконують загальнокорпоративні стандарти на 100%, так як працювати інакше вони просто не зможуть.  Детальніше...

Контроль виконання бізнес-процесів

Після автоматизації в «ІНТАЛЄВ: Корпоративний менеджмент» бізнес-процеси стають прозорим, об'єктивним і наочним інструментом управління. Система звітів дозволяє контролювати будь-який процес у будь-який момент часу. Звітність містить повний комплекс показників ефективності бізнес-процесів: тимчасові, якісні, кількісні і вартісні показники. Детальніше...

Єдина облікова політика або єдині правила консолідації?

«ІНТАЛЄВ: Корпоративний Менеджмент» дозволяє створити єдину інформаційну систему для таких організацій. «ІНТАЛЄВ: Корпоративний Менеджмент» дозволяє налаштувати єдину управлінську політику, або кілька різних управлінських політик з правилами трансляції з них у загальну звітність.

Робота в єдиній базі з віддалених філій

Технічно робота співробітників можлива в єдиній базі даних, завдяки термінальному підключенню та повноцінному WEB-інтерфейсу. Система розмежування прав доступу гнучко і потужно управляє безпекою даних.

Якщо канали зв'язку не дозволяють працювати з віддаленої філії з центральною базою, то туди встановлюється окрема база даних. «ІНТАЛЄВ: Корпоративний Менеджмент» підтримує розподілені бази даних з будь-якої заданою частотою обміну. Після проведення сеансу обміну в центральній базі буде повна картина.

Аналіз показників роботи

Регулярно потрібно проводити бенчмаркінг: порівняння результатів філій між собою, з кращими галузевими та міжнародними показниками. Причому цікавить не просто кінцевий результат у вигляді прибутку, а все дерево показників бізнесу від випереджальних до результативних. Такий аналіз дозволяє знайти вузькі місця, оцінити ефективність управління на місцях і прийняти рішення ще до того, як буде отриманий негативний фінансовий результат. Іноді виникає питання що вигідніше - мати свою філію або користуватися зовнішніми послугами на аутсорсингу. Часто філії розглядаються як окремі бізнес-одиниці, і потрібно налагодити повноцінний управлінський облік, з урахуванням трансфертних цін, внутрішньої вартості грошей, центрів фінансової відповідальності. Всі ці завдання циклу управління філіями автоматизуються за допомогою «ІНТАЛЄВ: Корпоративний Менеджмент».

В результаті «ІНТАЛЄВ: Корпоративний Менеджмент» дозволяє стерти кордони і практично не випробовувати проблем в управлінні через географічну віддаленість окремих підрозділів.

Бюджет закупівельБюджет закупівель
Динаміка змін і структура бюджету продажівДинаміка змін і структура бюджету продажів
Порівняльний аналіз показників ефективності по географічно розподіленим філіямПорівняльний аналіз показників ефективності по географічно розподіленим філіям

Підвищення рентабельності філій

Ви можете вибрати різні регіони для розвитку. Ви можете вибрати різну модель взаємовідносин філій з керуючою компанією. Ви можете делегувати дуже різні відносини своїм філіям. Але в будь-якому випадку ними треба керувати.

Контроль діяльності філій

Це означає, що ви повинні мати перед очима стратегію розвитку філіальної мережі і кожної філії, і відслідковувати, як вона виконується. Ви повинні бачити детальні плани роботи кожної філії, складені та затверджені в строк. Ви повинні синхронізувати і координувати роботу всієї філіальної мережі, керуючи торговими і фінансовими потоками для максимізації прибутку. Вам потрібно в режимі реального часу відслідковувати фактичний стан у кожній філії та не допускати критичних ситуацій.

Наскрізні бізнес-процеси: синхронізація роботи співробітників

Автоматизовані бізнес-процеси дозволяють налагодити ефективні комунікації між співробітниками в такій компанії. Люди фактично можуть ніколи і не побачити один одного в обличчя, але злагоджено працювати на єдиний поставлений результат і виконувати свої завдання в процесах. Для «ІНТАЛЄВ: Корпоративний Менеджмент» немає різниці, автоматизуєте ви локально розташовану компанію, або з філіальною мережею; аж до глобальних мереж.

Аналіз показників рентабельності

Контроль і аналіз діяльності філій виконуються за допомогою різних управлінських звітів. За допомогою «ІНТАЛЄВ: Корпоративний Менеджмент» ви можете без залучення програмістів швидко налаштувати необхідний звіт. Функціональні можливості дозволяють налаштувати вигляд звіту (список, крос-таблиця, діаграма), встановити групування, сортування, умовне форматування та ін.

З будь-якого звіту можна розшифрувати дані, аж до первинних.

Підпишіться та отримайте
свіжі новини і заходи.