close button

Впроваджуючи міжнародні стандарти фінансової звітності компанії стають прозорішими.  Експерти «ІНТАЛЄВ» впроваджують на стороні замовника корпоративну інфраструктуру, працюючу на автоматизоване формування і надання звітності за МСФЗ та GAAP.

Експерти «ІНТАЛЄВ» впроваджують на стороні замовника корпоративну інфраструктуру, працюючу на автоматизоване формування і надання звітності за МСФЗ. Завдяки такому підходу замовник отримує переваги:

Досвід впровадження міжнародних стандартів фінансової звітності з "ІНТАЛЄВ"

Висловив голова правління страхової компанії «ПРО100 Страхування» (Україна) Лаврусенко В.А.: «Основна мета, яка була поставлена ​​...: отримання консолідованої управлінської звітності за стандартами МСФЗ по страхової діяльності щомісяця, з можливістю проводити фінансовий аналіз за видами страхування, Філій, Агентам з початку 2009р.; Автоматизувати процес ... на платформі «ІНТАЛЄВ: Корпоративний менеджмент». За підсумком ми отримали консолідовані Звіт про рух грошових коштів та Звіт про прибутки і збитки за стандартами МСФЗ. З гнучкістю налаштувань системи ми були знайомі .... Страхування дуже специфічна галузь і у нас аналізуються показники, які ні в одній іншій області просто не застосовуються. І коли ми штатними засобами настройки системи почали налаштовувати ці показники, то ми були знову приємно здивовані»

Подивіться, як експерти «ІНТАЛЄВ» вирішують важливі завдання з підготовки та надання звітності за міжнародними стандартами (МСФЗ / GAAP). Для автоматизації застосовується флагманський продукт «ІНТАЛЄВ: Корпоративний менеджмент».

Формування проводок за декількома стандартами облікуФормування проводок за декількома стандартами обліку

Інтеграція з бухобліком

Потрібно організувати й автоматизувати облік по всій господарській діяльності відповідно до МСФЗ:

  • як за методом паралельного обліку,
  • так і трансформації даних обліку.

Трансформація (конверсія) і паралельний облік за МСФЗ

За багатьма операціями хотілося б здійснювати одноразове введення даних від документа. Один і той же документ має різне відображення за правилами РСБЗ та МСФЗ (GAAP). Причому правила відображення даних в МСФЗ можуть бути дуже складними: зсув дати по відношенню до бухгалтерської проводки в залежності від факту закриття або незакриття бухгалтерських або управлінських даних, зміна валюти та курсу валют, установка управлінських аналітик (сегмент, ЦФВ і пр.), рекласифікація активів та ін. Потрібний гнучкий і продуктивний механізм трансляції даних.

За деякими операціями потрібно переносити з даних бухгалтерського обліку не окремі проводки, а згорнуті підсумки (обороти і залишки) по ряду рахунків (наприклад, рекласифікація резервів під витрати).

Нарешті, за деякими операціями вимагається ручне введення даних, наприклад, для так званих експертних поправок (наприклад, для резервів / accruals). Для цього потрібні зручні форми введення даних, поєднують у собі звіт і форму внесення даних.

Зазвичай в бухгалтерському та первинному обліку не вистачає даних для звітності по МСФЗ: сегмент, ЦФВ (cost center), стаття доходів і витрат і т.д. Для цього «ІНТАЛЄВ: Корпоративний Менеджмент» дозволяє без кодування розширити список аналітичних реквізитів у первинних документів, а також гнучким чином привласнювати відсутні аналітики в момент трансляції.

Відмінності від бухгалтерського обліку

Є цілі розділи обліку, де зазвичай неможливо просто перенести дані з бухгалтерської звітності в міжнародну: резерви різного виду, оцінка ділової репутації, частка меншості, переоцінка основних засобів і валютних активів, консолідація. У цьому випадку в «ІНТАЛЄВ: Корпоративний Менеджмент» налаштовуються автоматизовані форми для розрахунку і введення даних, в які можуть «підтягуватися» первинні дані з бухгалтерського контуру або МСФЗ, з подальшими коригуванням та агрегування.

Розробляються трансформаційні таблиці. Послідовно виконуються трансформації даних, і на кожному етапі можна контролювати результати трансформації та порівняти дані «до» і «після» неї. Кожен етап можна автоматизувати і зробити завданням загального процесу підготовки звітності.

Зазвичай в бухгалтерському та первинному обліку не вистачає даних для звітності по МСФЗ: сегмент, ЦФВ (cost center), стаття доходів і витрат і т.д. Для цього «ІНТАЛЄВ: Корпоративний Менеджмент» дозволяє без кодування розширити список аналітичних реквізитів у первинних документів, а також гнучким чином привласнювати відсутні аналітики в момент трансляції.

Автоматична звірка міжнародної звітності з первичкою

Після введення всіх даних потрібно перевірити коректність трансляції їх первинних документів і проводок в МСФЗ, звірити обороти і упевнитися в повноті і коректності міжнародної звітності.

При всіх цих обробках даних потрібно зберегти аудіюваних звітів - тобто посилання на первинний документ, який і породив звітні дані. «ІНТАЛЄВ: Корпоративний Менеджмент» дозволяє здійснити повне зіставлення даних бухгалтерського, податкового, управлінського обліку та обліку за міжнародними стандартами.

Багатовалютність та курсові різниці

Багатовалютність - це не просто довідник валют і їх курсів. Для кожної операції необхідно зберігати історичний курс транзакції, і при необхідності зберігати до п'яти курсів операції до різних валют. При підготовці міжнародної звітності потрібно гнучко підставляти правильний валютний курс: для деяких операцій його можна переносити з даних бухгалтерського обліку, для інших операцій його треба брати на початок або кінець звітного періоду. Нарешті, для окремих операцій валюта курсу для МСФЗ може встановлюватися на певну дату. При цьому важливо налаштувати ці правила визначення курсів, щоб не співробітники вручну їх вносили і могли помилитися, а програма сама вираховувала.

Для цілей управлінського або міжнародного обліку можуть існувати свої, абсолютно відмінні від бухгалтерських, правила розрахунку курсових і сумових різниць. За допомогою механізму трансляцій в «ІНТАЛЄВ: Корпоративний Менеджмент» можна налаштувати аж до дуже складних формул перенесення і розрахунку управлінських даних.

Документ один - звітності багато

Деякі компанії ведуть паралельно кілька видів обліку: крім регламентованих бухгалтерського і податкового, ведеться також за міжнародними стандартами, та з корпоративними. У цьому випадку особливо важливо мати гнучкі механізми, що дозволяють одного разу введені первинні дані по-різному інтерпретувати для різних систем обліку і звіряти їх між собою.

Якщо компанія котирується на біржах США, потрібно надавати додаткову звітність і розмежовувати доступ і операції з даними, згідно з Актом Сарбейнза-Окслі (SOX, Sarbanes-Oxley Act).

Всі ці можливості реалізовані в «ІНТАЛЄВ: Корпоративний Менеджмент».

Приклад налаштування трансляції бухгалтерського документу на план рахунків МСФЗПриклад налаштування трансляції бухгалтерського документу на план рахунків МСФЗ
Процес підготовки звітностіПроцес підготовки звітності

Скорочення термінів і витрат на підготовку звітності

Скорочення термінів і витрат на підготовку звітності можна домогтися, тільки оптимізувавши «корпоративну інфраструктуру»: методологію (управлінські процедури) обліку та звітності в системі управління замовника, і бізнес-процеси збору та обробки даних.

Система готує міжнародну звітність сама

«ІНТАЛЄВ» працює не з цифрами окремого періоду (такі послуги надають сотні аудиторських фірм), а вибудовує в компанії цілісну підсистему фінансового менеджменту. Клієнти отримують працюючу систему, що дозволяє при відносно невеликих трудовитратах отримувати звітність за МСФЗ.

За допомогою «ІНТАЛЄВ: Корпоративний Менеджмент» створюється не просто набір статичних інструментів (документи, звіти). Він пов'язує всі необхідні елементи в єдиний бізнес-процес обліку і звітності за міжнародними стандартами. При цьому бізнес-процес автоматизується, незважаючи на будь-яку складність і варіативність.

Повна автоматизація розрахунків за МСФЗ

Гнучкі і потужні регламентні процедури дозволяють проводити роздільне закриття періодів для різних організацій, сегментів і будь-яких інших аналітик, налаштовувати складні каскади розподілу (аллокації) витрат, здійснювати переоцінку та амортизацію за міжнародними стандартами і багато іншого.

Автоматизація процесу від первинної до звітності

Найбільш просунуті клієнти з допомогою «ІНТАЛЄВ: Корпоративний Менеджмент» налаштовують автоматичний процес підготовки внутрішнього аудиту і підготовки звітності по МСФЗ. Процес може стартувати регулярно (наприклад, щомісяця), перевіряти повноту і коректність трансляції даних в управлінський облік, і ставити різні завдання для внутрішніх перевірок. Якщо в процесі узгодження договорів чи інших дій також використовувався «ІНТАЛЄВ: Корпоративний Менеджмент», то дані для аудиту можна автоматично «підтягувати» прямо з тих процесів, ставлячи потрібні завдання для підготовки і внутрішніх перевірок.

Успішне завершення внутрішніх перевірок буде означати, що організація готова до зовнішнього аудиту і заощадить чимало коштів за рахунок чіткої підготовки і внутрішньої прозорості даних.

Разом застосування ручної праці радикально скорочується, а сама звітність формується в стислі терміни, і за рахунок виключення людського фактора з меншими помилками.

Консолідований балансКонсолідований баланс
Консолідований звіт про рух грошових коштів непрямим методомКонсолідований звіт про рух грошових коштів непрямим методом
Консолідованій звіт про прибутки та збиткиКонсолідованій звіт про прибутки та збитки

Консолідація даних

Консолідація даних - це не просто додавання сум дочірніх бізнесів. Для великих компаній настроюються цілі схеми консолідації даних: кілька периметрів і правил послідовної консолідації. Виконується багаторівнева консолідація (материнська компанія → дочірня → дочірня дочірньої і т.д.), при цьому за різними аналітичними ознаками. Іноді може бути кілька вертикалей консолідації: не тільки по компаніях, але і по іншим управлінським ознаками, наприклад, проектам для девелоперських і будівельних компаній.

Потрібно визначити частку меншості (у разі володіння материнською компанією менше 100% дочірньої компанії).

У разі купівлі дочірньої компанії потрібно визначити ділову репутацію, що утворюється від її придбання. Статутні капітали дочірніх компаній виключаються в кореспонденції з капітальними вкладеннями материнської компанії в ці самі дочірні компанії.

Виняток внутрішньогрупових оборотів

У разі наявності внутрішніх операцій (intercompany) необхідно правильно виключати внутрішньогрупові обороти (ВГО). Коли первинні дані ведуться в різних юросіб і особливо в різних базах даних, то неминуче буде розбіжність внутрішніх оборотів, для чого вводяться перевірочні баланси внутрішніх оборотів між організаціями, сегментами та іншими периметрами консолідації.

Також потрібно елімінувати внутрішньогрупові балансові доходи, витрати і залишки (у тому числі не забути виключити внутрішньогрупові дивіденди).

Контроль процесу консолідації

Можна налаштувати бізнес-процес консолідації та підготовки звітності. Він буде не тільки показувати, які кроки формування звітності виконані, а які залишається пройти. В рамках цього бізнес-процесу можна автоматизувати найбільш складні процедури. Навіть налаштувати їх автоматичне виконання (наприклад, за допомогою макросів особливо тривалі операції встановлюються на ніч). У підсумку звітність збирається максимально швидко, і з мінімальними людськими затратами.

Якщо вихідні дані виникли в інших системах, то їх можна завантажити в «ІНТАЛЄВ: Корпоративний Менеджмент» за допомогою гнучких засобів імпорту даних.

В результаті в «ІНТАЛЄВ: Корпоративний Менеджмент» формується єдина база управлінської інформації, за якою можна отримати всі види детальних і консолідованих звітів. З будь-якого звіту можна розшифрувати дані, аж до первинних.

Консолідований балансКонсолідований баланс
Звіт про рух грошових коштів непрямим методомЗвіт про рух грошових коштів непрямим методом
Звіт про рух капіталу Звіт про рух капіталу

Гнучке налаштування звітності

«ІНТАЛЄВ: Корпоративний Менеджмент» дозволяє побудувати необхідну звітність за МСФЗ. Зокрема, в обов'язковому порядку наказану міжнародними стандартами:

  • звіт про прибутки та збитки (profit & loss statement),
  • звіт про фінансову позицію, Баланс (balance sheet),
  • звіт про рух грошових коштів (cash flow statement),
  • звіт про зміни в капіталі,
  • та інші звіти, пояснювальні записки та роз'яснення (notes).

Часто звітність потрібна на різних мовах.

Звітність повинна мати аудиторський слід.

Звітність яка гнучко налаштовується

Стандарти МСФЗ дозволяють різні форми звітності. За одним і тим же звітам буває необхідно розробити безліч різних звітних форм: для менеджерів, для ради директорів, для аудиторів, для інвесторів та ін.

При цьому вимоги одержувачів звітності буває складно передбачити. Необхідний інструмент розробки звітності на льоту.

За допомогою «ІНТАЛЄВ: Корпоративний Менеджмент» ви можете без залучення програмістів швидко налаштувати необхідний звіт. Функціональні можливості дозволяють налаштувати вигляд звіту (список, крос-таблиця, діаграма), встановити групування, сортування, умовне форматування та ін.

З будь-якого звіту можна розшифрувати дані, аж до первинних.

Дивіться також

Підпишіться та отримайте
свіжі новини і заходи.