close button

Для прийняття ефективних управлінських рішень компанії впроваджують управлінський облік як систему, що веде облік даних про стан діяльності підприємства, дозволяє аналізувати та контролювати тенденції його розвитку. Наскільки об’єктивною буде база для управлінських рішень, визначається логікою, що закладається при побудові системи управлінського обліку: чим коректніше відображаються та аналізуються зібрані дані, тим ефективнішими будуть рішення управлінців.

Система управлінського обліку від «ІНТАЛЄВ»


Результат проекту з «ІНТАЛЄВ» – це індивідуально спроектована згідно вимог клієнта автоматизована система управлінського обліку з наявними достовірними оперативними даними про стан бізнесу із наступними додатковими перевагами:

Менеджмент своєчасно отримує реальну картину стану компанії за допомогою автоматизованої системи управлінського обліку

«Впровадження та щомісячна робота з бюджетного планування і управлінського обліку в «ІНТАЛЄВ: Корпоративний менеджмент» сьогодні дозволяють бачити і оцінювати реальну ефективність діяльності компанії, проводити повноцінний план-фактний аналіз. На сьогоднішній день керівництво компанії має можливість отримувати повний комплект управлінської звітності як в цілому по групі компаній, так і по окремих компаніях, що сприяє підвищенню оперативності та ефективності прийнятих управлінських рішень» (І. В. Махова, генеральний директор ГК «Інтератлантік»).

Дізнайтеся більше щодо переваг методології і програмного продукту від «ІНТАЛЄВ» та варіантів автоматизації системи управлінського обліку (cost management & managerial accounting) спеціалістами «ІНТАЛЄВ» на базі програмного продукту «ІНТАЛЄВ: Корпоративний менеджмент».
Бюджет руху грошових коштівБюджет руху грошових коштів
Бюджет по балансовому листуБюджет по балансовому листу
Хід виконання процесу з нарахування амортизації та розрахунок курсової різниціХід виконання процесу з нарахування амортизації та розрахунок курсової різниці
Хід виконання процесу по трансляції фактичних даних з контуру Хід виконання процесу по трансляції фактичних даних з контуру бухгалтерського обліку
Приклад налаштування трансляції по документу в управлінський контурПриклад налаштування трансляції по документу в управлінський контур
Управлінський план рахунківУправлінський план рахунків

Постановка і автоматизація управлінського обліку

Для побудови та автоматизації управлінського обліку необхідні наступні умови:

  • Управлінський план рахунків і управлінська облікова політика.
  • Виділення необхідних аналітик, в розрізі яких аналізується управлінська звітність.
  • Готові форми для управлінської звітності (звіт про рух грошових коштів, звіт про прибутки і збитки, баланс), а також способи одержання інформації для заповнення цих форм.
  • Створення карт перенесення даних з бухгалтерського обліку на управлінський план рахунків (mapping).
  • Норми регламентних процедур (закриття рахунків, рознесення витрат, нарахування амортизації, тощо).

Перший крок для побудови управлінського обліку – розробка методики

«ІНТАЛЄВ: Корпоративний менеджмент» містить необхідний функціонал для того, щоб описати, налаштувати і автоматизувати правила управлінського обліку. Програмний продукт стає не просто сховищем інформації, в ньому гнучко автоматизуються основні бізнес-процеси, за рахунок чого значно скорочуються строки підготовки та отримання звітності при мінімальному завантаженні співробітників.

Все більше компаній наближають корпоративні стандарти управлінського обліку до міжнародних стандартів фінансової звітності. Керівництво просунутих компаній повністю переходить на ведення управлінського обліку за МСФЗ, незалежно від того, за якими стандартами ведеться традиційний бухгалтерський облік.

Управлінська звітність: скорочення термінів і підвищення достовірності

«ІНТАЛЄВ: Корпоративний менеджмент» дозволяє налаштувати єдиний бізнес-процес управлінського обліку і звітності, а також автоматизувати його, незалежно від складності. Оптимізація бізнес-процесу і автоматизація тих його процедур, які раніше виконувалися вручну, з безліччю звірок та перевірок, дозволяють значно скоротити терміни отримання управлінської звітності.

Грамотно продумані регламентні процедури роблять можливим проведення роздільного закриття періодів для різних компаній, напрямків, сегментів, і будь-яких інших аналітик, налагоджувати каскади розподілу витрат, виконувати переоцінку та амортизацію згідно з правилами управлінського обліку, і т.п.

Коректно налаштований управлінський облік, пов'язаний з первинним обліком, генерує інформативну управлінську звітність у всіх необхідних аналітичних розрізах, а також дозволяє при необхідності розшифровувати інтегральний результат до первинного документа.

Інтеграція з первинним обліком

«ІНТАЛЄВ: Корпоративний менеджмент» легко інтегрується з системами оперативного обліку, особливо, якщо ці системи автоматизовані на платформі «1С». Інформація з оперативного контуру може автоматично завантажуватися в «ІНТАЛЄВ: Корпоративний менеджмент» і гнучко транслюватися згідно з правилами, закладеним в управлінський облік. Крім того, з «ІНТАЛЄВ: Корпоративний менеджмент» можлива настройка формування первинних документів від даних управлінського обліку (якось: формування платіжних доручень від узгоджених заявок на оплату).

Важливою перевагою є можливість вести управлінський облік в системі «ІНТАЛЄВ» всіх важливих операцій, як у грошовому, так і в натуральному вираженні. Використання модуля бізнес-процесів в управлінському обліку підвищує якість і достовірність інформації: в зручному вигляді можна відстежувати просування замовлень, дисципліну співробітників, виконання норм і правил, і т.д.

Управлінський облік у різних валютах та курсові різниці

Для управлінського обліку важливо зберігати історичний курс транзакцій, і іноді зберігати до п'яти курсів операції до різних валют. При формуванні управлінської звітності необхідно гнучко змінювати валютний курс (наприклад, для деяких операцій курс повинен братися на початок і кінець звітного періоду, а для інших – курс буде взятий з інформації бухгалтерського обліку, для окремих операцій курс повинен бути встановлений на певну дату). Особливо важливим є налагодження автоматичного визначення необхідних курсів, так як вибір співробітниками курсу вручну може стати причиною помилок.

Крім того, управлінський облік в програмному продукті «ІНТАЛЄВ» може вестися за власними правилами розрахунку сумових і курсових різниць, які відрізнятимуться від прийнятих у бухгалтерському обліку. Механізм трансляцій, закладений у програмному продукті, дозволяє налаштувати навіть дуже складні формули розрахунку і перенесення даних управлінського обліку.

Внутрішній аудит і контроль

Часто в компаніях існує підрозділ, який виконує функції внутрішнього контролю, що працює в тісній зв'язці з юристами, бухгалтерами та керівниками операційних підрозділів. Співробітникам цього підрозділу необхідні форми звітності, які прозоро відображали б будь-які господарські операції. Крім того, бізнес-процеси компанії повинні бути налаштовані таким чином, щоб рішення, що тягнуть за собою корпоративні або інші види ризиків, не могли бути прийняті без узгодження або повідомлення контролерів.

Також у системі можна настроїти порядок постійного контролю корпоративних ризиків: оцінка відповідності корпоративним правилам, контроль стану підписуються договорів, моніторинг виконання і ризиків за існуючими договорами.

Формування управлінської собівартості у необхідних аналітичних розрізахФормування управлінської собівартості у необхідних аналітичних розрізах
Звіт про структуру собівартості продукціїЗвіт про структуру собівартості продукції
Приклад автоматичного заповнення проформ за розрахунком планово-нормативної собівартостіПриклад автоматичного заповнення проформ за розрахунком планово-нормативної собівартості

Управлінська собівартість

Основні критерії успішного контролю управлінської собівартості - швидкість і достовірність.

Автоматизація управління витратами і видатками

Для управління собівартістю необхідно не просто збирати і розраховувати витрати, але важливо визначити фактори (драйвери) управління витратами. Виявити такі фактори можна за методологією бюджетування, орієнтованого на результат (activity based costing). Грунтуючись на цій методології, змінюється підхід керівництва до планування собівартості: не просто підсумовування статей видатків з рознесенням накладних витрат, а планування натуральних показників, що змінюють витрати на готовий продукт. Система повинна бути налаштована таким чином, щоб показники за витратами збиралися в цих розрізах. Оскільки залежно від динаміки бізнесу вимоги до аналітиків можуть змінюватися, «ІНТАЛЄВ: Корпоративний менеджмент» передбачає можливості автоматизації управління видатками у всіх необхідних розрізах вже на етапі збору статей витрат, з можливістю перебудови даних без кодування і прилаштовування облікової системи.

Точність даних забезпечує точність собівартості

Програмне забезпечення «ІНТАЛЄВ» має можливості для реалізації схем direct і absorption costing. При цьому всі необхідні для формування собівартості дані можуть, як вводитися в «ІНТАЛЄВ: Корпоративний менеджмент» безпосередньо, так і автоматично підставлятися з первинних систем. Методи, за якими розраховується управлінська собівартість можуть співпадати або не співпадати з бухгалтерськими правилами в будь-якого ступеня. Точно так само і масив вихідних даних для управлінського обліку та розрахунків може, як існувати окремо від бухгалтерського обліку, так і брати дані з нього.

Використовуючи настроювання для формування та розподілу витрат в «ІНТАЛЄВ: Корпоративний менеджмент» можна розраховувати нормативну, планову і фактичну собівартість.

Контроль собівартості через ліміти витрат

Лімітування, як інструмент управління витратами, використовується не тільки для більш зручного розрахунку собівартості, а й регулювання трудовитрат або матеріалу на замовлення, виріб, проект. Установка лімітів регулює використання ресурсів: не може бути витрачено більше, ніж надано. Процесний підхід робить можливим зручну автоматизацію цих завдань в «ІНТАЛЄВ: Корпоративний менеджмент».

Оперативний контроль і моніторинг потоків ресурсів робить зловживання або надмірне споживання їх практично неможливим. Крім того, можна налаштувати цілу систему заборон-дозволів, згідно з якою списання та видача необхідних ресурсів здійснюється виключно у відповідності з планами і нормами. Нецільове використання при такій системі неможливо, а переналагодження процесу може бути проведена за умови готівкового наскрізного процесного підходу: нормування → планування → лімітування → видача та списання ресурсів. Кожен з цих етапів і дії персоналу в рамках цього процесу можуть бути автоматизовані на платформі «ІНТАЛЄВ: Корпоративний менеджмент».

Позамовний розрахунок собівартості

Завдяки налагодженню бізнес-процесів можлива повна автоматизація позамовної калькуляції собівартості за такою схемою: співробітник отримує замовлення → замовлення автоматично передається для розрахунку технологу (або може бути відразу автоматично розрахований згідно затверджених правилами) → приймається рішення про запуск замовлення в роботу. Після того, як замовлення буде виконано, можна порівняти планову собівартість з фактичною. Крім того, якщо виробництво реалізується відповідно до бізнес-процесів, то можна встановити ліміти на видаток витрат і тим самим запобігти перевитрати фактичної собівартості. Це також унеможливлює списання на замовлення більше витрат, ніж необхідно.

Аналіз ефективності в розрізі бізнес-напрямківАналіз ефективності в розрізі бізнес-напрямків
Фрагмент виконання процесу за розрахунком прибуткуФрагмент виконання процесу за розрахунком прибутку
Структура доходів і витрат по продуктуСтруктура доходів і витрат по продукту

Аналіз прибутковості

Крім структури собівартості, керівництво має контролювати доходи і прибутковість по всіх групах товарів і кожної номенклатурної позиції (SKU) по регіонах, каналах збуту, клієнтам, і т.п.

Автоматизована система управлінського обліку дозволить побачити виникаючі тенденції, а значить можливо буде посилити позитивні тренди і запобігти негативні події.

Трансферні ціни

У холдингах часто використовуються трансфертні ціни. У цих операціях для цілей управлінського обліку застосовується ціна відмінна від тієї, яка використовується в бухгалтерському та податковому обліку. «ІНТАЛЄВ: Корпоративний менеджмент» дозволяє для цього налаштувати трансляцію даних з бухгалтерського та оперативного контуру. Наприклад, кількість і найменування товарних позицій підтягуються від документів в управлінський облік, а цінами можуть служити власні управлінські дані. Грунтуючись на цій інформації, сформуються внутрішня заборгованість і внутрішня виручка. Можуть бути використані будь-які принципи для трансфертного ціноутворення: за собівартістю, за ринковими цінами, за собівартістю плюс нормативна або планова націнка.

Трансферне ціноутворення також може використовуватися для питань податкової оптимізації. У цьому випадку дані можна використовувати в системі для складання коректної картини бюджетів групи компаній.

Контроль маржі, а не тільки собівартості

«ІНТАЛЄВ: Корпоративний менеджмент» збирає всю інформацію про доходи та витрати в одному місці. За допомогою системи необхідні дані можуть накопичуватися в оперативному контурі і транслюватиметься як безпосередньо в «ІНТАЛЄВ: Корпоративний менеджмент», так і в управлінський контур.

Планові і фактичні дані про витрати і доходи виникають в різних управлінських контурах компанії, тому в «ІНТАЛЄВ: Корпоративний менеджмент» дозволяє зібрати єдину базу управлінської інформації, на основі якої можливий аналіз і контроль прибутковості товарів, сегментів, транзакцій, напрямків або всього бізнесу в цілому.

Крім того, система дає можливість здійснювати CVP-аналіз (аналіз точки беззбитковост), як по окремій товарній позиції або бренду, так і по групі товарів і всьому товарообігу.

Дивіться також

Підпишіться та отримайте
свіжі новини і заходи.