close button

Чим більше організація, тим актуальніше для неї питання внутрішнього контролю і аудиту. Внутрішній аудит є діяльністю з надання незалежних та об'єктивних гарантій і консультацій, спрямованих на вдосконалення діяльності організації. Внутрішній аудит допомагає організації досягти поставлені цілі, використовуючи систематизований і послідовний підхід до оцінки і підвищення ефективності процесів управління ризиками, контролю та корпоративного управління.

Також внутрішній аудит повинен контролювати конфіденційність даних, цілісність даних для бізнесу і безперервність самого бізнесу (постійна можливість здійснення бізнес-операцій і практично необмежена тривалість ведення бізнесу).

Правильно налагоджений внутрішній контроль разом з експертами «ІНТАЛЄВ» займається не стільки аналізом вже здійснених операцій і ризиків, скільки управлінням і недопущенням непотрібних ризиків.

Прозорість діяльності та управління ризиками

Говорить Юлія Тютюшева, заступник генерального директора з аудиту та ревізійної діяльності ЗАТ «Аграрна група»: «...Продуктом, обраним для автоматизації, став« ІНТАЛЄВ: Корпоративний менеджмент»...

Основні цілі автоматизації процесу проходження аудиторської перевірки були нами досягнуті. Терміни проведення перевірок були істотно скорочені, а звітність про процес стала більш інформативною. Скоротився час на проходження всього процесу аудиторської перевірки (від ініціації до написання акта) на 20% за рахунок переведення паперового документообігу на електронний.

Організовано електронне сховище документів з перевірки, реалізований електронний документообіг. Покращилася якість і підвищився рівень достовірності звітності: довіра до звітності з боку керівних працівників зросла. У системи зараз 34 користувача (головним чином, фахівці підрозділів внутрішнього аудиту), 28 автоматизованих робочих місць. Співробітники позитивно поставилися до автоматизації, так як основні цілі впровадження процесу (головним чином терміни проведення перевірок) були істотно скорочені, а звітність про процес стала більш інформативною...»

Подивіться, як експерти «ІНТАЛЄВ» вирішують важливі завдання з управління ризиками та внутрішнім контролем (risk management & internal control). Для автоматизації застосовується флагманський продукт «ІНТАЛЄВ: Корпоративний менеджмент».
Журнал реєстрацій дій в системіЖурнал реєстрацій дій в системі
Розмежування прав доступу до об'єктів системи за ролямиРозмежування прав доступу до об'єктів системи за ролями
Ролі в системіРолі в системі
Управління регламентними завданнямиУправління регламентними завданнями

Аудит дій і розмежування прав

Першим рівнем контролю є контроль дій користувача в програмі і розмежування прав доступу.

Докладний журнал реєстрацій всіх дій в «ІНТАЛЄВ: Корпоративний Менеджмент» дозволяє контролювати вчинені дії: хто, коли, і що зробив. Ці дані доступні для аудиту і звітності.

У «ІНТАЛЄВ: Корпоративний Менеджмент» розроблений спеціальний модуль безпеки, що дозволяє управляти доступом користувачів до об'єктів, полів і окремих записів. За допомогою цього гнучкого і потужного механізму можна досягти необхідних прав доступу співробітникам до конфіденційної та службової інформації, в залежності від займаної посади і призначених прав.

Оборотно-сальдова відомість управлінського контуруОборотно-сальдова відомість управлінського контуру
Процес підготовки внутрішньої звітностіПроцес підготовки внутрішньої звітності
Розшифровка звітності до первинного документуРозшифровка звітності до первинного документу
Шахова оборотна відомість управлінського плану рахунківШахова оборотна відомість управлінського плану рахунків

Аудит господарських операцій

У компанії може існувати контрольно-ревізійне управління (КРУ), що виконує функції внутрішнього контролю. Йому важливо працювати в тісному зв'язку з бухгалтерами, юристами та керівниками операційних підрозділів. Для цього співробітникам КРУ можна налаштувати спеціальні форми звітності, прозоро показують господарські операції за обраними бізнесами і видами операцій.

Автоматизація внутрішнього контролю

За рахунок того, що «ІНТАЛЄВ: Корпоративний Менеджмент» інтегрує в єдиній системі управління фінансами та документами, співробітникам КРУ моментально надається весь пакет інформації для аудиту: вихідний договору та інша документація з контрагентом, весь список господарських операцій по ним, і весь пакет сформованої звітності по національним, корпоративним чи міжнародним стандартам. Аналіз цих документів і операцій дозволить оцінити дотримання компанією законів та нормативних актів, достовірність підсумкової звітності та ефективність і раціональність прийнятих рішень і дій.

Наявність внутрішнього аудиту позитивно позначається і на витратах компанії в разі підготовки міжнародної звітності. Внутрішні співробітники, згідно налаштованим процесам і автоматичним процедурам в «ІНТАЛЄВ: Корпоративний Менеджмент» отримують міжнародну звітність, і можуть її перевірити до запрошення дорогих аудиторів. Якщо компанія котирується на біржах США, потрібно надавати додаткову звітність і розмежовувати доступ і операції з даними, згідно з Актом Сарбейнза-Окслі (SOX, Sarbanes-Oxley Act).

Можна сказати, що завдяки «ІНТАЛЄВ: Корпоративний Менеджмент» можна підвищити прозорість компанії на якісно новий рівень.

Контроль виконання договору з постачальникомКонтроль виконання договору з постачальником
Звіт про виконання договору з постачальникомЗвіт про виконання договору з постачальником
Звіт по виконавській дисципліні в розрізі співробітників і поставлених завданьЗвіт по виконавській дисципліні в розрізі співробітників і поставлених завдань
Хід виконання процесу по виконанню дорученьХід виконання процесу по виконанню доручень

Контроль ризиків і бізнес-процесів

Існує не так багато методів управління ризиками:

  1. відмова від надмірно ризикованої діяльності (метод відмови),
  2. профілактика або диверсифікація (метод зниження),
  3. аутсорсинг витратних ризикових функцій (метод передачі). І в цьому сенсі поширений випадок страхування є варіантом аутсорсингу, коли компанія передає свої ризики професійної компанії за плату,
  4. формування резервів або запасів (метод прийняття).

Для управління ризиками потрібно налаштувати бізнес-процеси таким чином, щоб рішення, за якими можливі корпоративні та інші види ризиків, не могли бути прийняті без узгодження / повідомлення контролерів. Для цього компанія повинна виділити ключові ризики, і налаштувати корпоративні бізнес-процеси так, щоб перед кожною дією, яке може викликати настання ризику, був аналіз наслідків і можливість застосування одного з методів управління ризиками. Для цього застосовується процесний підхід, повністю підтримуваний в «ІНТАЛЄВ: Корпоративний Менеджмент».

Контроль дотримання процесів управління ризиками

Описуються й автоматизуються всі процеси, в рамках яких потрібно управляти ризиками. У підсумку можна бути впевненим, що нерозумна дія не настане без необхідного аналізу та узгодження ризиків. З іншого боку, в рамках бізнес-процесів можуть бути поставлені крапки контролю: в разі настання яких подій потрібно ініціювати ті чи інші додаткові дії. Наприклад, якщо настав термін оплати покупцем за договором, або якщо сума заборгованості покупцям перевищила таку-- необхідно запустити процес контролю і обмеження відвантажень.

Іншим завданням аудиту бізнес-процесів є контроль виконавської дисципліни співробітників. Для цього в «ІНТАЛЄВ: Корпоративний Менеджмент» фіксується кожен «слід» виконання завдань: плановий і фактичний строк виконання завдання, хто і з якими даними виконав завдання. На підставі цього формується звіт за простроченими або непростроченими, виконаними або невиконаними завданнями в розрізі процесів, підрозділів або співробітників. Ця інформація може бути використана як аргумент для прийняття рішень про внутрішніх стягнення і заохочення, а також є наочним показником наскільки дійсно в компанії впроваджена і функціонує система менеджменту якості.

Підпишіться та отримайте
свіжі новини і заходи.