close button

Інвестиції - це теж бюджет, один з багатьох на підприємстві. Особливістю даного бюджету є те, що він повинен окупитися, на відміну від інших бюджетів, які витрачаються на забезпечення поточної господарської діяльності підприємства. І тому до управління цим бюджетом пред'являються специфічні вимоги - треба врахувати довгостроковість, і забезпечити параметри окупності.

Впровадження управління інвестиціями разом з експертами «ІНТАЛЄВ» дозволяє досягти таких ефектів, як:

Повний контроль над капітальними витратами (CAPEX) і поверненням інвестицій (ROI)

Говорить Начальник служби інформаційних технологій і зв'язку «Київський метрополітен» М.І. Якoвер: «Для Київського метрополітену була потрібна потужна промислова платформа. Розглядалися різні варіанти: SAP, Microsoft (Axapta, Navision), «ІНТАЛЄВ: Корпоративний менеджмент» та ін. Для реалізації проекту впровадження була обрана компанія «ІНТАЛЄВ Україна», як найбільш повно відповідаючи поставленним вимогам, а також програмний продукт «ІНТАЛЄВ: Корпоративний менеджмент». В процесі впровадження системи реалізована архітектура, що дозволяє консолідувати в одній інформаційній базі дані управлінського обліку по всіх службах. До основних результатів проекту можна віднести:

Подивіться, як експерти «ІНТАЛЄВ» вирішують важливі завдання з управління інвестиціями (investment management). Для автоматизації застосовується флагманський продукт «ІНТАЛЄВ: Корпоративний менеджмент».

Бюджет доходів і витрат за інвестиційними проектамиБюджет доходів і витрат за інвестиційними проектами
Єдина система контролю поточної та інвестиційної діяльності Єдина система контролю поточної та інвестиційної діяльності
Звіт про рух грошових коштів по інвестиційним проектамЗвіт про рух грошових коштів по інвестиційним проектам
Розрахунок альтернативних вкладеньРозрахунок альтернативних вкладень
Порівняльний аналіз NPV при різних ставках дисконтуванняПорівняльний аналіз NPV при різних ставках дисконтування

Фінансове моделювання

Великі проекти практично ніколи не вкладаються в «дедлайни» та бюджети. За даними професора Бента Флівберга, що вивчає мегапроекти, в середньому початковий бюджет буває перевищений на 30%. Флівберг вивів формулу, чому так відбувається. Щоб проект був схвалений, потрібні чотири головних доданків:

 • недооцінка витрат,
 • переоцінка доходів,
 • недооцінка екологічного ефекту
 • переоцінка майбутнього ефекту.

Щоб такого не відбулося, «ІНТАЛЄВ: Корпоративний Менеджмент» пропонує гнучкі можливості моделювання майбутніх проектів, і факторного аналізу.

Основні методи оцінки автоматизовані

Основним методом оцінки інвестиційних проектів у видобувній галузі на сьогоднішній день залишається метод DCF (Discounted Cash Flow-дисконтований грошовий потік), що використовує в якості міри цінності інвестиційної пропозиції NPV - Net Present Value (чиста дисконтована вартість). Поряд з NPV в програмному продукті «ІНТАЛЄВ: Корпоративний менеджмент» обчислюється також внутрішня норма прибутковості (IRR - Internal Rate of Return), період окупності (PP - Payback Period) проекту, дохід від проекту та інші показники. Всі ці параметри використовуються для оцінки інвестиційної привабливості проектів.

Єдина система контролю поточної та інвестиційної діяльності

Важливо, що прийняті плани автоматично потрапляють в єдину систему управлінського обліку і бюджетування та керівники відразу отримують зведені бюджети. У разі коригувань кошторисів або ресурсних планів ці зміни повинні відразу відобразитися в бюджетах.

Часто буває, що компанія може вибрати різні технічні рішення з придбання капітальних фондів. У цьому випадку потрібно порівняти капітальні витрати, витрати на залучення кредиту для їх придбання і наступні операційні витрати, і вибрати оптимальний варіант. «ІНТАЛЄВ: Корпоративний Менеджмент» дозволяє налаштувати шаблони для автоматизованого прийняття подібних рішень.

Для всіх учасників процесу управління інвестиціями розробляються ключові показники за окремими проектами і портфелем проектів.

Завдання процесу з контролю виконання договоруЗавдання процесу з контролю виконання договору
Моніторинг виконання договорів з постачальникамиМоніторинг виконання договорів з постачальниками
Хід процесу укладання договору з постачальникомХід процесу укладання договору з постачальником

Контроль виконання договорів

Коли ухвалено бюджет і річна комплексна програма закупівель (ГКПЗ), для менеджерів проектів та виконавців важливо виконувати і відстежувати поточні завдання, з яких складається план проекту. Для виконання проекту організація відкриває тендери та укладає договори. Тут важливо чітко дотримати всі процедури, а саме: своєчасно мати на руках відповідні документи.

Контроль виконання договорів: фінансових умов, термінів і зобов'язань сторін

Для контролю та допомоги у виконанні таких завдань в «ІНТАЛЄВ: Корпоративний Менеджмент» розроблений потужний механізм бізнес-процесів. Він дозволяє описати всі суттєві параметри проекту або договору (строки, суми, контрольні точки і ключові показники) і автоматично ставити співробітникам завдання: виконай, перевір, проаналізуй. У разі виникнення відхилень інформацію можна ескалірувати по вертикалі управління проектами.

При необхідності в цей контур включається позовна та претензійна робота. В неї можна включити як вхідні претензії (від клієнтів і зовнішніх контрагентів), так і вихідні (до постачальників та іншим контрагентам).

У результаті компанія отримує:

 • чіткі терміни електронного узгодження договорів;
 • підвищення дисципліни ініціаторів впродовж узгодження договору: страхування від втрати договору, постійне інформування про стан договору та інше;
 • чіткий моніторинг всього стану справ за договором: взаєморозрахунки, акти, внутрішня документація;
 • підвищення відповідальності ініціаторів договорів за кінцевий результат.
Аналіз ефективності в розрізі бізнес-напрямківАналіз ефективності в розрізі бізнес-напрямків
Бюджет руху грошових коштівБюджет руху грошових коштів
Оперативний звіт за структурою витрат інвестиційних проектів Оперативний звіт за структурою витрат інвестиційних проектів

Моніторинг реалізації інвестпланів

Після того, як інвестиційне рішення прийняте, потрібно налагодити регулярний моніторинг його виконання. Потрібно стежити за процесами витрачання грошових коштів, потоками доходів і утворення вартості. Щоб розуміти наскільки в плані йде розвиток проекту, або необхідно погодити відхилення.

Дані для моніторінгу інвестіцій автоматично витягуються з первинного обліку

Складністю є виділення інвестиційних потоків в загальній системі обліку. На підставі розробленої методології для кожної операції вказуються аналітичні ознаки. Важливо, що при цьому відбувається одноразове введення даних, і трудомісткість операцій практично не підвищується. За допомогою «ІНТАЛЄВ: Корпоративний Менеджмент» можна налагодити необхідні аналітики в управлінському обліку, по можливості виключаючи додаткову роботу для бухгалтерів та економістів. Завдяки гнучким механізмам трансляції даних, можна «підтягувати» з первинного контуру чи інших систем будь-які дані для управлінських завдань. А якщо їх в оперативному контурі не вистачає, то можна налаштувати введення будь-яких даних безпосередньо в «ІНТАЛЄВ: Корпоративний Менеджмент».

Ключові показники контролю інвестицій рахуються автоматично

Для всіх учасників процесу управління інвестиціями розробляються ключові показники за окремими проектами і портфелем проектів: освоєний обсяг, відхилення, планова і поточна рентабельність і будь-які інші показники для прийняття управлінських рішень.

Оперативний звіт за структурою витрат інвестиційних проектівОперативний звіт за структурою витрат інвестиційних проектів
Проформа за календарним планом реалізації проекту Проформа за календарним планом реалізації проекту
Проформа з формування собівартості проекту Проформа з формування собівартості проекту
Хід виконання процесу по інвестиційному плануваннюХід виконання процесу по інвестиційному плануванню

Інтеграція з проектною діяльністю

Іноді до інвестицій підходять як до частини поточного бюджетування. Планування інвестицій тоді здійснюється як видаткова частина бюджету. Горизонт планування визначається горизонтом планування системи бюджетного управління. Обсяг інвестицій визначається переважно виходячи з фінансових результатів діяльності компанії. У підсумку контролюється тільки видаткова частина бюджету інвестицій.

Інвестиціями треба управляти як проектом

До інвестицій краще підходити з точки зору проекту.

 • Інвестиції здійснюються з виділенням кожного фінансового вкладення в окремий проект.
 • Для інвестиційного проекту задаються формалізовані параметри та критерії оцінки.
 • Горизонт планування визначається терміном життя інвестиційного проекту.
 • Річний бюджет інвестицій визначається як сукупність інвестиційних проектів і лімітується фінансовими результатами діяльності.
 • Контролюється як видаткова, так і дохідна частина кожного проекту.

Детальне планування проекту

«ІНТАЛЄВ: Корпоративний Менеджмент» дозволяє вести натуральне (ресурсне) планування з потрібним ступенем деталізації. Завдання, терміни початку і закінчення, використовувані ресурси. На підставі цих даних, і розцінок або нормативів автоматично формуються кошториси витрат та доходів, які автоматично потрапляють в єдиний контур управлінського обліку і бюджетування.

Тому менеджмент організації отримає комплексний інструмент управління інвестиційною діяльністю, в якому буде видно всі дії різних департаментів і співробітників, їх внесок у загальний результат інвестпроекту.

Підпишіться та отримайте
свіжі новини і заходи.