close button

Для сучасних компаній бюджетування це одна з найбільш важливих функцій ефективного фінансового управління. Саме тому, система бюджетного планування від «ІНТАЛЄВ» розробляється і впроваджується не просто як сховище планових даних, а як система управління. Всі підрозділи в єдиній системі за уніфікованими правилами планують свою господарську діяльність, виражену у цифрах і узгоджену з усіма учасниками бюджетного процесу. В результаті бюджетування на підприємстві стає повноцінним інструментом оптимізації діяльності компанії.

Переваги, які отримує компанія, впроваджуючи бюджетування на підприємстві з «ІНТАЛЄВ»:

Керівництво вчасно отримує комплексну планову картину, завдяки автоматизованій системі бюджетування

Каже заступник генерального директора з економіки і фінансів групи «Стройменеджмент Холдинг» (будівництво бурових установок) М. І. Єлісєєва: «Відразу після впровадження проекту ми стали здійснювати планування на 2011 рік, і можу сказати, що з «ІНТАЛЄВ: Корпоративний менеджмент» - це зовсім інша справа! Відразу після занесення планових даних компаніями-доньками холдинг вже може оперативно приймати рішення по їх погодженням або відхиленню із зазначенням можливих на те причин. Простота і зручність занесення планових даних роблять процес бюджетування набагато швидше і ефективніше. А автоматизація бізнес-процесу бюджетного планування координує роботу всіх учасників та строки виконання ними поставлених завдань. Процес планування тільки почався, але ефект від впровадження «ІНТАЛЄВ: Корпоративний менеджмент» вже очевидний!».

Подивіться, як експерти «ІНТАЛЄВ» вирішують важливі завдання з бюджетного планування (budget management). Для автоматизації застосовується флагманський продукт «ІНТАЛЄВ: Корпоративний менеджмент»
Бюджет доходів і витратБюджет доходів і витрат
Бюджет руху грошових коштівБюджет руху грошових коштів
Бюджет по балансовому листуБюджет по балансовому листу

Повна картина майбутнього

Комплексна картина - це наявність всіх підсумкових бюджетів в компанії з можливістю деталізувати будь-який звіт до окремих угод і транзакцій.

Елементарні показники можна легко планувати в електронних таблицях MS Excel. Однак отримати комплексну картину фінансового стану підприємства і уникнути плутанини в багатьох таблицях і зв'язках між ними, часто є проблематичним. Зовнішня простота системи дозволяє вести планування та облік з грубими помилками.

Комплексна картина всіх бюджетів

З метою уникнути помилок при веденні планування та обліку використовується перевірочний баланс. Для цього в системі повинен дотримуватися метод подвійного запису. В електронних таблицях Excel такої можливості немає. Програмний продукт «ІНТАЛЄВ: Корпоративний менеджмент» дозволяє складати різні моделі функціональних і операційних бюджетів на рівні окремої компанії або, холдингу в цілому. Система дозволяє враховувати складні взаємозв'язки між бюджетами, автоматизувати внутрішні трансферти між структурними підрозділами. У продукті можна сформувати повну систему операційних і функціональних бюджетів, а також отримати підсумкові планові звіти:

  • звіт про прибутки і збитки (P & L),
  • звіт про фінансову позицію (Balance),
  • звіт про рух грошових коштів (CashFlow),
  • звіт про власний капітал,
  • інші звіти за показниками бізнесу для керівництва, акціонерів та інвесторів.

Автоматичні консолідація і розрахунки планів

Більшість операцій, які до впровадження системи виконувалися вручну і вимагали зустрічних перевірок, після впровадження виконуються автоматично і не вимагають додаткових перевірок. Наприклад, це стосується планування податків.

У процесі бюджетування співробітники можуть в он-лайн режимі бачити фінансовий результат по своєму підрозділу, бізнес-напрямку, компанії в цілому.

Прогнози і індекси в бюджетуванні

Основою для планування можуть бути, як зовнішні цільові показники компанії, так і прогнозні дані, які розраховуються в системі на основі накопичення інформації (статистика). Деякі дані можуть грунтуватися на складних економічних розрахунках або індексах. Для цього в «ІНТАЛЄВ: Корпоративний менеджмент» передбачена можливість автоматично завантажувати індекси, або вносити їх вручну. У «ІНТАЛЄВ: Корпоративний менеджмент» компанія веде єдину загальну інформаційну базу первинних даних, яка використовується при бюджетуванні та отриманні звітності. Система дозволяє з одержуваних підсумкових звітів розшифрувати будь показник до вихідного документа або операції, що сформували даний показник.

Бюджет доходів і витратБюджет доходів і витрат
Бюджет виробництва в розрізі виробленої продукціїБюджет виробництва в розрізі виробленої продукції
Натурально-вартісний бюджет закупівельНатурально-вартісний бюджет закупівель
Приклад проформи для планування податківПриклад проформи для планування податків
Приклад проформи для внесення інформації за розцінками і нормативамПриклад проформи для внесення інформації за розцінками і нормативам

Управління доходами і витратами в системі бюджетування

Бюджетування часто розуміється компаніями, як звичайне введення планових цифр для того, щоб у майбутньому контролювати ліміти витрат.

Як отримати максимальний результат?

Зустрічаються ситуації, коли процес складання планів на наступний рік починається в середині року поточного, при цьому обсяг операцій з планування зіставимо з урахуванням самих здійснених операцій. За фактом ж метою всієї цієї роботи є виключно внесення інформації для контролю майбутніх витрат.

Але, бюджет повинен бути в першу чергу інструментом максимізації фінансового результату. Бюджетування, орієнтоване на результат, дозволяє зробити бюджет целеоріентірованним. Йдучи до цієї методології, кінцевий результат по факторної моделі розкладається на випереджаючі показники (драйвери). Управління драйверами здійснюється на рівні щоденних дій співробітників. Драйвери плануються в натуральних показниках.

Бюджетування від елементарних, натуральних показників

Таким чином, бюджетування в «ІНТАЛЄВ: Корпоративний менеджмент» ведеться, не тільки на рівні зведених цифр в грошовому вираженні, але й на рівні виконання ключових показників ефективності операційної діяльності. Це важливо, тому що така система планування більш зрозуміла рядовому персоналу, і дозволяє залучити всіх учасників до процесу бюджетування. Введені в систему планові нормативи, розцінки, тарифи, коефіцієнти автоматично розрахуються у фінансові бюджети. Керівник має прозору картину, на який драйвер (фактор) слід впливати і контролювати, щоб отримати запланований результат. Якщо в оперативному режимі заплановані показники не виконуються, то і підсумковий фінансовий показник не варто очікувати.

Автоматизація податкового планування

Податкове планування є особливо актуальним завданням для груп компаній і холдингів. Для моделювання податкових виплат при різних схемах оподаткування та відпускних цінах, в системі настроюються ключові господарські та фінансові потоки між юридичними особами.

«ІНТАЛЄВ: Корпоративний менеджмент» дає можливість планувати бюджети і контролювати їх виконання через випереджальні показники хоч в щоденному режимі.

Аналіз відхилень за сценаріямиАналіз відхилень за сценаріями
Хід виконання процесу бюджетного планування з можливістю вибору сценаріївХід виконання процесу бюджетного планування з можливістю вибору сценаріїв
Приклад налаштування ковзаючого сценаріюПриклад налаштування ковзаючого сценарію

Бюджетування за різними сценаріями

Для оцінки розвитку компанії при різних варіантах розвитку подій (впливу зовнішніх і внутрішніх чинниках) використовується інструмент багатосценарного планування. Маючи різні варіанти планів, компанія в оперативному режимі, може вибирати найбільш оптимальний сценарій для конкретної ситуації. Компанія може мати різні варіанти розвитку і залежно від реальних умов вибирати оптимальний сценарій.

Багатосценарне планування

«ІНТАЛЄВ: Корпоративний менеджмент» дає можливість вести кілька варіантів бюджетів, порівнювати їх між собою або з звітними даними за ранні періоди. Варіанти плану можуть відрізнятися між собою: різною методологією планування (наприклад, за національними стандартами або по МСФЗ), різними умовами всередині компанії (наприклад, оборот буде такій або інший), або різними прогнозами розвитку ситуації на ринку (прогнози курсів валют, квоти та ін.).

Плануванняза змінним сценарієм

Для оперативного планування ресурсів, наприклад для платіжного календаря, в продукті передбачена можливість ковзного планування: коли до конкретної дати беруться дані за одним сценарієм (наприклад, факту), а далі беруться дані за іншим сценарієм (наприклад, плану). Цей інструмент найбільш ефективно застосовувати, при вирішенні завдань автоматизації платіжного календаря.

Так само в системі є можливість проводити аналіз «що якщо». Даний інструмент дає можливість розрахувати, як вплинуть які-небудь зміни на кінцевий результат.

Дивіться також

Підпишіться та отримайте
свіжі новини і заходи.