close button

Завдяки процесного підходу можна управляти всім життєвим циклом основного засобу: планування придбання, купівля або створення, введення в експлуатацію, інспектування, обслуговування, ремонти, вибуття і ліквідація.  Для цього є клас задач по технічному обслуговуванню і ремонтам (ТОіР), а точніше - управління основними фондами (фізичними активами), Enterprise Asset Management.  Це систематична та скоординована діяльність організації, націлена на оптимальне управління фізичними активами та режимами їх роботи, ризиками і витратами протягом усього життєвого циклу для досягнення і виконання стратегічних планів організації.

Перевагою таких систем, створюваних з експертами «ІНТАЛЄВ», є скорочення витрат на техобслуговування і ремонт і матеріально-технічне постачання, без зниження рівня надійності.  Або навпаки, підвищення виробничих параметрів обладнання без збільшення витрат на нього.

Для нормального розв'язання даної задачі важливо, щоб крім вузько управління устаткуванням в єдиній системі була інформація про фінанси (вартість запчастин і ремонтів, історія здійснених витрат та їх оптимізація і т.д.), постачанні, документообіг та навіть персоналі.  Потрібно створити таке єдине інформаційне поле і надати повну звітність для прийняття ефективних рішень протягом усього життєвого циклу обладнання.

Стабільна робота обладнання та контроль над віддачею від основних фондів

Заявляє Виконавчий директор ВАТ «Трубодеталь» (виробництво сполучних деталей для трубопроводів) Н. Г. Назаров.: «... В ході проекту бізнес-процес узгодження договорів був значно оптимізований. Тепер узгодження всіх договорів йде одночасно всіма узгоджуючими особами.  Особи, відповідальні за узгодження та укладення договорів, звільнені від численних походів по кабінетах узгоджуючих осіб.

Завдяки оптимізації і подальшої автоматизації бізнес-процесу вдалося скоротити час узгодження.  Крім того, робота з договорами стала більш дисциплінованою: в інформаційній системі фіксується історія узгодження кожного договору аж до часу, який співробітник витратив на виконання тієї чи іншої функції.

Всі узгоджені і тільки надійшли на погодження договори зберігаються в єдиному електронному архіві.  За кожним договором зберігається перелік ризиків, зазначених погоджують особами.  Всі співробітники Компанії мають доступ до своїх договорами в рамках центрального електронного архіву.

Крім того, побудована в результаті проекту система електронного узгодження договорів є інструментом подальшої оптимізації договірної роботи...»

Подивіться, як експерти «ІНТАЛЄВ» вирішують важливі завдання з управління основними фондами (enterprise asset management).  Для автоматизації застосовується флагманський продукт «ІНТАЛЄВ: Корпоративний менеджмент».
Єдина система контролю поточної та інвестиційної діяльностіЄдина система контролю поточної та інвестиційної діяльності
Хід виконання процесу бюджетного плануванняХід виконання процесу бюджетного планування
Хід виконання процесу за погодженням заявки на закупівлю основних засобівХід виконання процесу за погодженням заявки на закупівлю основних засобів

Придбання, лізинг або аутсорсинг?

Перед здійсненням капітальних витрат потрібно вибрати правильну форму інвестицій та власності. Що буде ефективніше: придбати техніку / нерухомість, або взяти їх в лізинг / іпотеку, або користуватися зовнішніми послугами (аутсорсинг)?

Фінансовому менеджеру потрібно здійснити комплексний розрахунок всіх потоків з урахуванням загальної вартості володіння для кожного з рішень. Крім окремого розрахунку по кожному рішенню, потрібно оцінити впливу конкретного рішення на загальну фінансову картину компанії.

Моделювання оптимальних умов придбання

Для цього в «ІНТАЛЄВ: Корпоративний Менеджмент» моделюються параметри угоди. Вибрані угоди автоматично відбиваються в планових бюджетах, і можна вибрати оптимальний варіант, як з точки зору окремої угоди, так і загального фінансового стану компанії.

Контроль ефективності прийнятя рішень

Після прийняття рішення важливо відстежити його фактичні результати і зрозуміти - наскільки правильним воно було. Для цього «ІНТАЛЄВ: Корпоративний Менеджмент» дозволяє вести фактичні дані щодо витрат на прийняте рішення, і порівняти їх з отриманим доходом.

Для регулярних рішень можна налаштувати стандартний бізнес-процес ухвалення подібних рішень. Він також може бути корисний і для лізингових компаній, які приймають аналогічні рішення, але вже з позиції продавця.

Хід виконання процесу по введенню ОЗ в експлуатаціюХід виконання процесу по введенню ОЗ в експлуатацію
Хід виконання процесу за погодженням заявки на розукомплектації, вибуття ОЗХід виконання процесу за погодженням заявки на розукомплектації, вибуття ОЗ

Обслуговування і ремонти

Будівлю треба обслуговувати, техніку треба ремонтувати, обладнання може виходити з ладу.

Для кожного об'єкта основних засобів можна створити картку, і враховувати всі планові і фактичні операції над ним. «ІНТАЛЄВ: Корпоративний Менеджмент» дозволяє вести повне досьє по об'єктах, інтегрує технічну, фінансову та іншу інформацію в одному місці.

Обслуговування і ремонти

Можна організувати різні види обслуговування та ремонтів: за подією, планові та регламентні, за станом (експертизі). Звичайно, можна налаштувати облік серійних та інших унікальних номерів устаткування, проводити його інвентаризацію.

Ефективне управління обладнанням неможливо без процесного підходу, що зачіпає не тільки служби головного механіка / енергетика / інженера, але й усі взаємозалежні підрозділи. За допомогою бізнес-процесів в «ІНТАЛЄВ: Корпоративний Менеджмент» автоматизуються всі операції управління обслуговуванням і ремонтами: заявки і замовлення, наряди, акти і документи експертизи. Зручно, що можна планувати обслуговування і ремонти будь-якого виду, «відштовхуючись» від інших подій в системі: оприбуткування основних засобів, досягнення граничних показників по напрацюванню / експлуатації і т.д.

Моніторинг стану устаткування і проведених ремонтів

Йде повний моніторинг стану та контроль виконання профілактичних, ремонтних та аварійних робіт. При необхідності в контур автоматизації процесів включається претензійна робота, робота з позовами. Сюди ж можна включити завдання управління доступністю ремонтного персоналу, аналіз кваліфікації, відповідності необхідної компетенції, облік відвідуваності.

В системі здійснюється реєстрація всіх витрат на ремонтні роботи (матеріали, час, трудовитрати) і порівняння їх із запланованими. За допомогою цього механізму можна автоматизувати всі етапи сервісу: каталоги і види обслуговування та ремонтів, облік і контроль термінів і гарантій і ремонтів, реєстрація та обробка заявок, аналіз і контроль статусів і виконання заявок.

Календарі завантаження і вибуття устаткування

Можна скласти прогнозний і плановий календарі вибуття основних засобів (з причин ремонтів, ліквідації тощо), і управляти доступністю основних засобів. Якщо вибуваючі основні засоби впливають на формування доходів або витрат компанії (наприклад, вибуття частини автопарку впливає на розмір виручки від нього), то завдяки інтеграції всіх завдань у єдиному «ІНТАЛЄВ: Корпоративний Менеджмент» можна автоматично побачити наслідки даних рішень на фінансовий стані бізнесу.

Головному механіку та іншим відповідальним особам у «ІНТАЛЄВ: Корпоративний Менеджмент» формується весь пакет необхідної звітності про стан ввірених механізмів і проведені ремонти.

Виставлення претензій на підставі звіту за видами заборгованостіВиставлення претензій на підставі звіту за видами заборгованості
Контроль виконання по вхідних зверненняхКонтроль виконання по вхідних зверненнях
Звіт за розрахунком з контрагентамиЗвіт за розрахунком з контрагентами

Взаємовідносини з клієнтами

Для підвищення віддачі від основних фондів їх можна здавати в оренду або надавати за їх допомогою послуги клієнтам. Для цього потрібно налагодити результативні відносини з клієнтами.

Взаємовідносини з клієнтами

Для регулярних послуг або постійним клієнтам важливо налагодити повний цикл взаємин з постійними споживачами: регулярний розрахунок сум та виставлення рахунків → регулярний контроль збору платежів → періодичний контроль відповідності фактичного стану обсягу споживання заявленому → регулярний контроль стану заборгованості і застосування заходів до неплатників → рекласифікація заборгованості.

Крім постійних відносин зі споживачами, компанія може надавати разові послуги по підключенню, сервісу і т.д. Це призводить до посилення продажів в компанії.

Виконання заявок

«ІНТАЛЄВ: Корпоративний Менеджмент» пропонує процесний підхід. Для всіх цих взаємин потрібно описати і автоматизувати бізнес-процес, починаючи з заявки покупця і завершуючи збором і наданням усієї документації в бухгалтерію. У рамках автоматизованого бізнес-процесу автоматично можуть бути перевірені залишки грошових коштів по рахунках споживачів, списані згідно з тарифами і заявленим показникам, сформований весь пакет документів (рахунок, акт, рахунок-фактура тощо) для покупця.

Ви описуєте кращі практики продажів, закріплюючи їх у вигляді бізнес-процесів: як працювати з новим клієнтом, як виконувати замовлення клієнта, як контролювати оплати, як заміряти просування угод з клієнтами, як управляти збиранням заборгованості. Ці бізнес-процеси автоматизуються за допомогою «ІНТАЛЄВ: Корпоративний Менеджмент».

Бізнес-процеси стосуються не лише продавців. Вони пронизують всю компанію: прийняте замовлення відразу по процесу відправляється в інші служби, звідти передається у виробництво і т.д. Кожен може відстежити стан замовлень, нарядів і угод, не тільки у фінансовому вираженні, але й на рівні дій: хто, що і коли зробив, і який зробив внесок у загальний результат.

Підпишіться та отримайте
свіжі новини і заходи.