close button

В даний час багато компаній функціонують за принципом груп компаній, холдингів і тому подібних утворень, тому консолідована звітність стає все більш затребуваною, бо дозволяє оцінити загальне фінансове становище бізнесу. Великі компанії виходять на міжнародні ринки залучення капіталу, де обов'язковою є надання консолідованої звітності за міжнародними стандартами фінансової звітності, яка забезпечує прозорість компанії для потенційних інвесторів.

Отримана консолідована фінансова звітність холдингу являє собою фінансову звітність групи підприємств, як єдиного цілого. Однак, консолідація не зводиться до звичайного додавання аналогічних статей активів, зобов'язань, капіталу, доходів та витрат: процес консолідації звітності передбачає цілий ряд спеціальних розрахунків і процедур. Для формування консолідованої фінансової звітності можуть використовуватися різні методики, залежно від цілей консолідації і споживачів консолідованої звітності.

Проблеми, з якими може стикатися ваша компанія при формуванні консолідованої звітності

Варто відзначити, що консолідація звітності це складне і тривіальне завдання, що вимагає ресурсів і часу. Виникаючі складнощі в першу чергу носять методологічний і організаційний характер:

Вирішити перераховані вище проблеми можна регламентувавши методологію консолідації звітності та впровадивши автоматизовану систему «ІНТАЛЄВ: Корпоративний менеджмент», яка дозволить компанії самостійно і з мінімальними витратами отримувати консолідовану звітність..

Говорить С. А. Кузнєцов, фінансовий директор «United Media Holding»:
«...Компанії необхідна була автоматизована система обліку та звітності за МСФЗ, включаючи консолідацію великого масиву даних, яка б давала можливість керуючому персоналу оперативно отримувати дані і проводити їх аналіз. ...Головним результатом проекту стала унікальна, гнучка і досить швидкодіюча автоматизована система отримання консолідованої звітності за МСФЗ ...Реалізована можливість формування консолідованої звітності за МСФЗ 1 раз на квартал. Час складання звітності скорочено до 2 місяців. ...Всі дані фізично знаходяться в одній базі з можливістю розшифровки будь цифри звіту по аналітикам і отримання вихідного документа і проводки, на підставі яких сформовано результат показника звітності. ...Всі дані бухгалтерського обліку, коригувань і рекласифікацією за МСФЗ знаходяться в одній базі, що робить процес перевірки консолідованої звітності більш швидким і спрощує перевірку даних зовнішнім аудиторами.

Подивіться, як експерти «ІНТАЛЄВ» вирішують важливі завдання з консолідації звітності. Для автоматизації застосовується флагманський продукт «ІНТАЛЄВ: Корпоративний менеджмент»

Достовірна і оперативна консолідована фінансова звітність для акціонерів, інвесторів і внутрішніх користувачів:

Впровадження автоматизованої системи консолідації дозволяє досягти таких ефектів:

Консолідований балансКонсолідований баланс
Консолідований звіт про рух грошових коштів непрямим методомКонсолідований звіт про рух грошових коштів непрямим методом
Консолідований звіт про прибутки і збиткиКонсолідований звіт про прибутки і збитки
  • Автоматична консолідація управлінської інформації і формування консолідованої управлінської звітності за планом і фактом в єдиній автоматизованій системі

  • Формування консолідованої фінансової звітності в стислі терміни з високою точністю і з мінімальними трудовитратами

  • Економія витрачання ресурсів і вивільнення часу ТОП-менеджменту і фахівців для аналізу інформації та прийняття управлінських рішень

  • Консолідація управлінських даних в єдиній інформаційній системі підвищує прозорість звітності для керівництва та інвесторів

  • Досягнення показників ефективності бізнесів, що входять до холдингу, завдяки точному плануванню, поточному аналізу і оперативному контролю

   

Дивіться також

Підпишіться та отримайте
свіжі новини і заходи.