close button

Для сучасних компаній бюджетування є однією з найбільш важливих функцій ефективного фінансового управління. Тому, система бюджетного планування від «ІНТАЛЄВ» проектується і автоматизується, як система управління підприємством, а не просто як система зберігання планової інформації. Компанія отримує повноцінний інструмент оптимізації діяльності, як операційної так і стратегічної. Впроваджена система забезпечує всім підрозділам можливість планування своєї господарської діяльності в єдиній системі за загальними правилами. 

Переваги, які отримує компанія, впроваджуючи систему бюджетування з «ІНТАЛЄВ»:

Керівництво вчасно отримує комплексну планову картину

Відгук про проект впровадження системи бюджетного планування дає заступник генерального директора з економіки і фінансів групи «Стройменеджмент Холдинг» (будівництво бурових установок) М. І. Єлісєєва: «Відразу після впровадження проекту ми стали здійснювати планування на 2011 рік, і можу сказати, що з «ІНТАЛЄВ: Корпоративний менеджмент» – це зовсім інша справа! Відразу після занесення планових даних компаніями-доньками холдинг вже може оперативно приймати рішення по їх погодженням або відхиленню із зазначенням можливих на те причин. Простота і зручність занесення планових даних роблять процес бюджетування набагато швидше і ефективніше. А автоматизація бізнес-процесу бюджетного планування координує роботу всіх учасників та строки виконання ними поставлених завдань. Процес планування тільки почався, але ефект від впровадження «ІНТАЛЄВ: Корпоративний менеджмент» вже очевидний!».

Дізнайтеся, як консультанти «ІНТАЛЄВ» вирішують важливі завдання з бюджетування і планування. Для автоматизації використовується програмний продукт «ІНТАЛЄВ: Корпоративний менеджмент»

Бюджет доходів і витратБюджет доходів і витрат
Бюджет руху грошових коштівБюджет руху грошових коштів
Бюджет по балансовому листуБюджет по балансовому листу

Повна картина майбутнього

Комплексна інформація про компанію - це все підсумкові бюджети організації, в кожному їх яких, будь-які дані можна деталізувати до окремих угод та операцій.

Зазвичай для планування елементарних показників компанії використовують електронні таблиці MS Excel. Але для отримання комплексної картини фінансового стану бізнесу цієї системи недостатньо. За зовнішньою простотою системи ховається ризик грубих помилок, які можуть виникати через плутанину у великій кількості взаємопов'язаних таблиць і показників.

Комплексна картина всіх бюджетів

Щоб перевірити правильність складеної моделі планування та обліку, потрібно використовувати перевірочний баланс, а для цього система повинна працювати за принципами подвійного запису. Електронні таблиці Excel цей принцип не підтримують.

У програмному продукті «ІНТАЛЄВ: Корпоративний менеджмент» можна скласти будь-яку модель функціональних і операційних бюджетів, як для компанії, так і для холдингу в цілому. Система дає можливість враховувати складні взаємозв'язки між бюджетами, автоматизувати внутрішні трансферти між компаніями, що входять до холдингу та підрозділами.

Продукт дозволяє формувати повну систему операційних і функціональних бюджетів, і отримувати результуючі планові звіти:

  • звіт про прибутки і збитки (P & L),
  • звіт про фінансову позицію (Balance),
  • звіт про рух грошових коштів (CashFlow),
  • звіт про власний капітал,
  • інші звіти за показниками бізнесу для керівництва, акціонерів та інвесторів.

Автоматизація консолідації та розрахунків

В результаті впровадження системи, основна частина операцій, які раніше виконувалися вручну і вимагали зустрічних перевірок, тепер виконуються автоматично. Це зручно, наприклад, при бюджетуванні податків.

Співробітники можуть в он-лайн режимі бачити фінансовий результат по своєму відділу, підрозділу, бізнес-напрямку, компанії в цілому.

Прогнози та індекси

Для бюджетування на підприємстві можуть використовуватися як зовнішні цільові показники компанії, так і прогнозні цифри, які розраховуються на підставі статистики, зібраної безпосередньо в системі. Ряд показників можуть будуватися на складних економічних розрахунках або індексах. «ІНТАЛЄВ: Корпоративний менеджмент» дозволяє завантажувати індекси в автоматичному режимі.

У «ІНТАЛЄВ: Корпоративний менеджмент» ведеться загальна інформаційна база первинної інформації, яка використовується для процесів бюджетування та формування звітів. В отриманих звітах кожен показник можна розшифрувати до першоджерела, що сформував даний показник.

Бюджет доходів і витратБюджет доходів і витрат
Бюджет виробництва в розрізі виробленої продукціїБюджет виробництва в розрізі виробленої продукції
Натурально-вартісний бюджет закупівельНатурально-вартісний бюджет закупівель
Приклад проформи для планування податківПриклад проформи для планування податків
Приклад проформи для внесення інформації за розцінками і нормативамПриклад проформи для внесення інформації за розцінками і нормативам

Управління доходами і витратами

Іноді під бюджетуванням компанії розуміють звичайне введення планових даних, які надалі дозволять контролювати витрати.

Отримуємо максимальний результат

Часто у великих компаніях, процес внесення бюджетів на наступний рік стартує в середині поточного року, а обсяги операцій з планування можна зіставити з урахуванням самих здійснених операцій. Зрештою виявляється, що вся робота проробляється виключно для того, щоб у майбутньому контролювати витрати. Бюджет компанії - це в першу чергу інструмент максимізації фінансового результату.

Методологія бюджетування, орієнтованого на результат, робить бюджет компанії целеоріентірованним. Для цього, будується факторна модель, в якій кінцевий результат розкладається на випереджаючі показники (драйвери), які управляються через щоденні дії співробітників. Планування драйверів ведеться в натуральних показниках.

Плануємо від елементарних показників

Бюджетне планування в «ІНТАЛЄВ: Корпоративний менеджмент»  організоване на рівні виконання ключових показників ефективності поточної діяльності, а не на рівні зведених цифр в грошовому вираженні. Це важливо, тому що така система планування більш зрозуміла рядовим співробітникам, і дозволяє залучити всіх учасників до процесу бюджетування. Внесена в систему планова інформація, із застосуванням нормативів, розцінок, тарифів, коефіцієнтів автоматично розрахується у фінансові бюджети. Менеджмент бачить повну картину, які чинники (драйвери) потрібно контролювати, щоб вийти на намічений результат. Якщо не виконуються оперативні показники, не буде досягнутий і фінансовий кінцевий план.

Автоматизуємо податкове планування

Одним з актуальних завдань, особливо для холдингів і груп компаній, є податкове планування. В системі налаштовуються ключові господарські та фінансові потоки між юридичними особами та моделюються податкові виплати при різних схемах оподаткування та відпускних цінах.

«ІНТАЛЄВ: Корпоративний менеджмент» дає можливість планувати бюджети і контролювати їх виконання через випереджальні показники хоч в щоденному режимі.

Аналіз відхилень за сценаріямиАналіз відхилень за сценаріями
Хід виконання процесу бюджетного планування з можливістю вибору сценаріївХід виконання процесу бюджетного планування з можливістю вибору сценаріїв
Приклад налаштування ковзаючого сценаріюПриклад налаштування ковзаючого сценарію

Бюджетування за різними сценаріями

Щоб оцінити як розвиватиметься компанія при різних варіантах розвитку подій, як у зовнішньому середовищі, так і всередині компанії, застосовують багатосценарне планування. При настанні тих чи інших подій, компанія оперативно переходить на вже наявний і заздалегідь прорахований план, який буде найбільш оптимальним в даній ситуації.

Багатосценарне планування

У «ІНТАЛЄВ: Корпоративний менеджмент» можна вести бюджетне планування за кількома сценаріями, порівнювати їх між собою або з попередніми періодами. Сценарії плану можуть відрізнятися різною методологією планування (за національними стандартами або за МСФЗ), різними умовами всередині компанії (наприклад, бюджети при різному обсязі продажів), або різними планами розвитку ринкової ситуації (прогнози курсів валют, квоти та ін.)

Ковзне планування, з урахуванням факту і плану

Для поточного планування ресурсів, наприклад, для платіжного календаря, в системі використовується ковзне планування: коли до однієї дати використовуються дані одного сценарію (наприклад, факту), а після використовуються дані іншого сценарію (наприклад, плану).

Ще одна з можливостей системи - проводити аналіз «що якщо». Це дозволяє аналізувати, як вплинуть передбачувані зміни на підсумковий результат.

Дивіться також

Підпишіться та отримайте
свіжі новини і заходи.