Україна: Киев
RUS
Контакти
у регіонах

Контакти у регіонах

Згорнути
УкраинаКиев тел: +38 (044) 537-74-11 e-mail: sales@intalev.com.ua

+38 (044) 537-74-11

sales@intalev.com.ua
Надрукувати
/
/ Стимулювання персоналу

Стимулювання персоналу

«ІНТАЛЄВ» має значний досвід побудування систем управління бізнесом, в тому числі з стимулювання персоналу у компаніях з різних галузей. Це дозволяє нам створювати як універсальні системи стимулювання, так і унікальні, враховуючі специфіку конкретної сфери бізнесу чи конкретної компанії.

Один з ключових чинників успішності будь-якої компанії – вміння управляти персоналом. Якісне управління персоналом, це здатність менеджменту домогтися, щоб кожен співробітник був результативним. Результативні співробітники – це співробітники правильно підібрані, навчені й замотивовані на досягнення цілей організації. Виконання перших двох складових – зона відповідальності HR-департаменту. А мотивація персоналу на досягнення цілей організації — це відповідальність керівника компанії. Так як, саме мотивація робить його співробітників результативними. Без системи мотивації, навіть правильно підібрані і добре навчені співробітники не приведуть компанію до реалізації мети.  

Проблеми, з якими може стикатися ваша компанія при управлінні персоналом

 • Стратегія бізнесу розроблена, але вона зрозуміла і доступна тільки керівництву, а система управління персоналом не пов’язана зі стратегією. Як переформулювати стратегічні цілі компанії в ціль роботи кожного співробітника, зрозумілу для нього?
 • Як мотивувати співробітників на досягнення цих цілей?
 • Звичайна система мотивації, як правило, не стимулює співробітників працювати на єдиний результат компанії. Співробітник виконує посадові інструкції, за які отримує оплату, при цьому продуктивність всього персоналу низька.
 • Навіть якщо у окремих категорій робітників і є нормативи (наприклад, у виробничого персоналу), їх виконання не гарантує того, що в цілому підприємство стане прибутковим.
 • Компанія може мати систему мотивації, але вона відірвана від економіки підприємства в цілому. Таким чином, по цій системі мотивації співробітник отримує премію, проте загальний результат бізнесу не досягається.
 • Часто піднімаються питання неефективності бізнес-процесів в компанії та потреби у зміні технологій й устаткування, але до конкретних дій обговорення не доходять, тому що немає стимулу та мотивації щось змінювати.

Наша пропозиція щодо побудови системи стимулювання персоналу

 • Система ключових показників ефективності з закріпленням відповідальності за співробітниками.
 • Система стимулювання персоналу з деталізацією за кожним працівником.
 • Модель системи мотивації, яка буде відображати, як результат діяльності співробітника впливає на розмір його заробітної плати і на загальний економічний результат бізнесу.
 • Автоматизація системи ключових показників ефективності, і налаштування автоматизованого розрахунку постійної і змінної частин заробітної плати співробітників в програмному продукті.

Що ви отримаєте в результаті проекту з розробки системи стимулювання персоналу

 • Єдина узгоджена система мотивації на всіх рівнях: керівництво компанії, менеджмент середньої ланки, рядові співробітники. Система мотивації базується на системі ключових показників ефективності з деталізацією за кожним співробітником.
 • Керівництво компанії замотивовано на стратегічні цілі бізнесу, що дозволяє об'єднати інтереси акціонерів і топ-менеджменту. Персонал є максимально залученим в роботу і мотивованим на реалізацію стратегії і досягнення єдиного результату компанії.
 • Економічно обґрунтована система преміювання: чим істотніше внесок співробітника в загальний результат компанії, тим більшим є дохід самого співробітника.
 • Встановлені нормативи і крайні значення показників для співробітників.
 • Планування витрат на оплату праці інтегроване в єдину систему бюджетування. Завдяки такому підходу підвищується точність планових даних, знижуються витрати на внесення планів.
 • Автоматизовані процеси збору показників і розрахунку сум винагороди співробітників.
 • Налаштовані панелі управління для всіх керівників, на які виведені і відображаються в он-лайн режимі його ключові показники ефективності.
 • Організаційна модель компанії та зв'язок відповідальності за показники представлені в електронному вигляді. Надалі це дозволяє з мінімальними зусиллями вносити зміни в існуючу модель і розвивати систему.
 • Інструмент, який дає можливість економічно оцінити доцільність утримання власних відділів або передачі виконання функцій на аутсорсинг.
 • У ході проекту HR–службі передається технологія розробки системи мотивації. У майбутньому служба може самостійно розвивати систему у відповідності до потреб бізнесу.
 • Економічно обґрунтована система мотивації дозволяє розвивати і утримувати ключових співробітників компанії.
 • Позитивний імідж компанії на ринку праці за рахунок зрозумілої і націленої на результат системи оплати.

Компанія отримує результативних співробітників, націлених на досягнення єдиних цілей бізнесу

Чому обирають «ІНТАЛЄВ» для розробки системи стимулювання персоналу?

нноваційна методологія: розробка системи стимулювання з врахуванням інтересів акціонерів і співробітників

 • Для розробки системи мотивації консультанти «ІНТАЛЄВ» застосовують унікальну методологію БОР (бюджетування, орієнтоване на результат). Ключова ідея стимулювання в методології БОР – зв’язати підсумковий результат діяльності компанії з результатами діяльності кожного співробітника і його щоденними діями. Цей зв'язок забезпечується системою випереджальних показників.
 • Фонд оплати праці стає орієнтованим на цілі, кошти витрачаються на винагороду співробітників за досягнення цілей. При розробці системи стимулювання використовується процесний підхід. У результаті компанія одержує не просто «великий калькулятор», а автоматизовану систему, що націлює персонал на колективну роботу.

За все відповідає єдиний підрядник:

 • Експерти «ІНТАЛЄВ» проводять аудит і оптимізують Положення про систему мотивації. Розробляється система стимулювання співробітників з прив'язкою до прив'язкою до ключових показників діяльності.
 • У ході виконання робіт співробітникам замовника передається технологія розробки системи стимулювання.
 • За результатами розробки системи стимулювання в автоматизованій системі «ІНТАЛЄВ: Корпоративний менеджмент» налаштовуються ключові показники і розрахунки винагород.
 • Розроблена система стимулювання інтегрується в єдиний комплекс управління підприємством. 

Тверді гарантії:

 • Тривалість і вартість проекту відомі ще до початку виконання робіт, фіксуються в контракті і дотримуються з точністю до дня і гривні.

Детальну інформацію про систему стимулювання від «ІНТАЛЄВ» і методи її розробки можна дізнатися на заходах «ІНТАЛЄВ».

Дивіться також