Україна: Киев
RUS
Контакти
у регіонах

Контакти у регіонах

Згорнути
УкраинаКиев тел: +38 (044) 537-74-11 e-mail: sales@intalev.com.ua

+38 (044) 537-74-11

sales@intalev.com.ua
Надрукувати Главная \ Укр \ Послуги \ Ключові показники ефективності, контролінг

Ключові показники ефективності

Контролінг

Однин із дієвих способів підвищити ефективність компанії — впровадити контролінг на підприємстві та керувати бізнесом за ключовими показниками ефективності підприємства. Суть полягає в тому, щоб зв'язати досягнення цілей, виконання роботи і витрату бюджету в єдину систему, орієнтовану на результат. 

Проблеми, з якими Ви можете стикатися, керуючи компанією без системи контролінгу

 • У невеликій компанії легко оцінити роботу кожного співробітника, але що робити, коли бізнес виріс, і кількість співробітників вже не дозволяє контролювати виконання всіх доручень?
 • Як оцінити виконання не окремо взятого доручення, а загальний підсумок всієї роботи співробітника, підрозділу, бізнес-одиниці?
 • Як зробити так, щоб стратегія підприємства не припадала пилом у купі паперів, а реалізовувалася через щоденні дії рядових співробітників?
 • Як оцінити внесок керівників різних рівнів у загальний результат? Як не маючі системі контролінгу на підприємстві вести об’єктивні розрахунки?
 • У чому вимірювати результативність діяльності кожного співробітника? Які показники дадуть об'єктивну оцінку?
 • Як запобігти ситуації, коли співробітники досягають поставлених показників ефективності, але компанія при цьому не досягає своїх цілей?
 • Як побудувати систему показників, мотивуючу всіх співробітників на досягнення загального інтегрального результату — прибутку, ROI, EVA® і т.д.?
 • Як за допомогою системи фінансового планування можна планувати бізнес-показники компанії?

Наша пропозиція щодо розробки та автоматизації ключових показників ефективності

Експерти «ІНТАЛЄВ» розроблять:

 • Формалізовану стратегію в форматі цільової воронки® сукупного результату. Вона доносить стратегію до рівня виконавців.
 • Систему ключових показників ефективності, що відображає відповідальність кожного співробітника.
 • Факторну модель, яка показує вплив окремих факторів на загальний результат бізнесу (інтегральні показники ефективності підприємства).
 • Автоматизація вітрини показників — звітності за всіма KPI. Об'єднання з інформаційними системами. Розрахунки показників у програмному продукті.
Суть контролінгу — дати керівництву впевненість у правильності обраного курсу!

Що Ви отримаєте в результаті впровадження системи ключових показників ефективності

 • Підвищення ефективності діяльності компанії. Ви навчитеся керувати результативністю і економічністю.
 • Звітність по ефективності: співробітників, відділів, бізнес-одиниць, підприємств і груп компаній, а також окремих проектів.
 • Формалізація стратегії діяльності через ключові показники ефективності.
 • Опис основних факторів, від яких залежить реалізація стратегії підприємства, і набір показників для оцінки успішності діяльності компанії.
 • Система показників ефективності детально описана і донесена до всіх співробітників.
 • Методика планування майбутнього від цілей (зверху), а не від досягнутих показників та існуючих можливостей (знизу).
 • Формалізація нормативів, обмеження по допустимим і недопустимим значенням ключових показників ефективності для персоналу.
 • Автоматизована система збору, розрахунку і відображення ключових показників ефективності. Централізоване сховище для управлінських показників і вітрина звітності. Інтеграція з іншими інформаційними системами компанії.
 • Налаштовані кокпіти (панель управління), що відображають необхідні показники для кожного керівника.
 • Електронна модель організаційної структури та розподілу відповідальності за показники з можливістю зміни та донесення їх до кожного співробітника.
 • Освоєння технології розробки KPI та самостійний  розвиток системи контролінгу на підприємстві в майбутньому. Власний центр компетенції компанії може розвивати систему відповідно з динамікою бізнесу.
 • Критерії оцінки ефективності, засновані не на суб'єктивній точці зору, а на прозорій системі.
 • Репутація компанії з ефективним управлінням.
Менеджмент отримує систему управління бізнесом, яка відображатиме, як ефективність діяльності окремо взятого співробітника, так і його внесок у загальний результат компанії

Чому обирають ІНТАЛЄВ для розробки ключових показників ефективності та впровадження контролінгу?

Інноваційна методика — Ви керуєте ефективністю, замість механічних підрахунків показників!

 • Система контролінгу зв'язує в одну систему управлінський облік, планування, контроль і аналіз виходячи з цілей бізнесу, оцінюваних через ключові показники ефективності. Система ґрунтується на порівнянні нормативних (планових) і фактично отриманих показників. Головна мета контролінгу — управляти досягненням цілей, домагаючись більш високої ефективності, як у короткостроковому періоді, так і в стратегічній перспективі.
 • Експерти «ІНТАЛЄВ» розробили методологію БОР (бюджетування, орієнтованого на результат), в основі якої лежить метод цільової воронки, що дає можливість визначити бажаний інтегральний результат, розробити фактори, що впливають на його досягнення, і систему ключових показників ефективності, які послужать системою навігації.
 • Суть полягає в побудові цільової воронки, тобто причинно-наслідкових зв'язків сукупного результату з результатами діяльності відділу або окремо взятого співробітника. Підсумковий KPI формується на основі показників результативності та економічності.
  Методика підходить для використання, як комерційними, так і некомерційними організаціями.

За все відповідає єдиний підрядник:

 • Фахівці «ІНТАЛЄВ» виконують аудит стратегії і формалізують її за допомогою цільової воронки. Складають цільову воронку інтегрального результату, детально описують стратегію і доводять її до всіх виконавців.
 • Експерти формують систему ключових показників діяльності з урахуванням розподілу відповідальності по співробітникам.
 • Співробітники компанії навчаються технології розробки ключових показників діяльності.
 • В процесі автоматизації системи контролінгу, налаштовуються процедури обміну даними, а також порядок розрахунку показників.
 • Автоматизується вітрина показників (звітність за KPI показниками). Створюються кокпіти (панель управління) для менеджменту.
 • Здійснюється інтеграція з інформаційними системами компанії і показники розраховуються за допомогою програмного забезпечення.
 • Система контролінгу інтегрується з системами стратегічного і оперативного управління.

Тверді гарантії:

 • Тривалість і вартість проекту відомі ще до початку виконання робіт, фіксуються в контракті і дотримуються з точністю до дня і гривні.

Детальніше про розробку показників ефективності та впровадження системи контролінгу можна дізнатися на заходах «ІНТАЛЄВ».

Дивіться також