close button

Зміст керівництва

 • АНОТАЦІЯ
 • ВІД АВТОРІВ
 • СТРУКТУРА РОБОТИ З МЕТОДИКОЮ
 • ВСТУП

 • 1. БІЗНЕС ПРОЦЕСИ. ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА

  1.1. СИСТЕМИ ПРОЦЕСНОГО УПРАВЛІННЯ

  1.1.1. Виникнення процесного підходу
  1.1.2. Управління по цілям через процеси
  1.1.3. Класифікація процесів
  1.1.4. Взаємозв'язок процесного і функціонального підходу в управлінні. власники процесів
  1.1.5. Межі і інтерфейси процесу. клієнти процесу
  1.1.6. Принципи процесного управління

  1.2. ОПИС БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ

  1.2.1. Функції (операції, дії)
  1.2.2. Події
  1.2.3. Ресурси
  1.2.4. Виконавці
  1.2.5. Інформаційні ресурси
  1.2.6. Продукти та послуги
  1.2.7. Потоки
  1.2.8. Рівні опису процесів (декомпозиція)

  1.3. ФОРМАТИ І ЗАСОБИ ОПИСУ БІЗНЕС-ПРОЦЕСУ

  1.3.1. Формати опису бізнес-процесів
  1.3.2. IDEF
  1.3.3. UML як засіб опису бізнес-процесів
  1.3.4. eEPC – подієво-функціональні діаграми

  1.4. ПРОГРАМНА ПІДТРИМКА ПРОЕКТУВАННЯ ТА АВТОМАТИЗАЦІЇ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ

  1.4.1. Необхідність ведення електронної бази даних
  1.4.2. Порівняння інструментальних засобів Visio, BPWIN, ARIS і Rational Rose

  1.5. МЕТОДИ АНАЛІЗУ / ОПТИМІЗАЦІЇ ПРОЦЕСІВ

  1.5.1. Усунення неефективних процедур.
  1.5.2. Розподіл відповідальності за виконання бізнес-процесу і делегування повноважень по прийняттю рішень.
  1.5.3. Зв'язування паралельних робіт.
  1.5.4. Фіксування інформації у джерела і включення обробки інформації в реальну роботу.
  1.5.5. Вартісний аналіз
  1.5.6. Часовий аналіз

  1.6. АВТОМАТИЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ - WORKFLOW

  1.6.1. Поняття Workflow
  1.6.2. Подання бізнес-процесу як Workflow
  1.6.3. Інструментальні засоби опису процесу
  1.6.4. Управління виконанням процесу
  1.6.5. Стратегія впровадження і використання
  1.6.6. Порівняння систем управління Workflow

 • 2. ПЕРЕЛІК ПОКРОКОВИХ ДІЙ ПО РОБОТІ З ПРОЦЕСОМ

  2.1. ВИБІР ПРОЦЕСУ ДЛЯ ОПТИМІЗАЦІЇ

  2.1.1. Приклад "Сертифікація". Опис ситуації
  2.1.2. Приклад "Сертифікація". Вибір процесу

  2.2. ФОРМУВАННЯ РОБОЧОЇ КОМАНДИ

  2.2.1. Приклад "Сертифікація". формування робочої команди
  2.3. ВИБІР ВЛАСНИКА ПРОЦЕСУ
  2.3.1. Приклад "Сертифікація". Вибір керівника процесу

  2.3. ВИБІР ВЛАСНИКА ПРОЦЕСУ

  2.3.1. Приклад "Сертифікація". Вибір керівника процесу

  2.4. ПОСТАНОВКА ЦІЛЕЙ ПРОЦЕСУ

  2.4.1. Приклад "Сертифікація". Клієнти і цілі процесу

  2.5. ВИЗНАЧЕННЯ МЕЖ ПРОЦЕСУ, ІНТЕРФЕЙСІВ І ВИМОГ КЛІЄНТІВ

  2.5.1. Приклад "Сертифікація". Визначення меж процесу

  2.6. ОПИС БІЗНЕС-ПРОЦЕСУ

  2.6.1. Приклад "Сертифікація".Складання опису бізнес-процесу

  2.7. АНАЛІЗ ПРОЦЕСУ І ВИРОБЛЕННЯ РЕКОМЕНДАЦІЙ

  2.7.1. Вибір методу аналізу, що відповідає цілям процесу
  2.7.2. Розстановка точок контролю в процесі
  2.7.3. Збір інформації про перебіг процесу
  2.7.4. Проведення аналізу та прийняття рішень по оптимізації
  2.7.5. Приклад "Сертифікація". Аналіз процесу
  2.7.6. Приклад "Сертифікація". Висновки та рекомендації

  2.8. ДОКУМЕНТУВАННЯ ПРОЦЕСУ
  2.9. ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОПОЗИЦІЙ

  2.10. ПРИКЛАД. ОПТИМІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ "УКЛАДАННЯ ДОГОВОРІВ"

  2.10.1. Опис ситуації
  2.10.2. Етапи роботи з процесом

  3. ВИСНОВОК
  4. ГЛОСАРІЙ
  5. СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
  6. ДОДАТКИ
  6.1. ПЕРЕЛІК ТИПОВИХ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ ПІДПРИЄМСТВА (СТРУКТУРА КЛАСИФІКАЦІЇ ПРОЦЕСІВ)

 • Дивіться також:

Підпишіться та отримайте
свіжі новини і заходи.