close button

Зміст керівництва

На даній сторінці представлено повний зміст методичного керівництва «5 кроків до бюджетного управління» 2.0 із серії «Кроки до досконалості». Також, Ви можете завантажити PDF-версію змісту.

 • АНОТАЦІЯ 7
 • ВІД АВТОРІВ 9
 • ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 11
 • ВСТУП 15

 • 1. ФІНАНСОВА СТРУКТУРА 23

  1.1. ТЕОРІЯ 23
  1.1.1. Управління за центрами відповідальності 23
  1.1.2. Теоретичні основи управління по центрам відповідальності 23
  1.1.3. Типи центрів відповідальності 24
  1.1.4. Формування ЦФО 30
  1.1.5. Фінансова структура 32
  1.1.6. Висновки. 40
  1.2. ПРАКТИКУМ 42
  1.2.1. Початкові дані 42
  1.2.2. Затвердження існуючої оргструктури 42
  1.2.3. Підготовка формату оргструктури 45
  1.2.4. Вибір типів центрів фінансової відповідальності (ЦФО) 47
  1.2.5. Розподіл організаційних ланок по ЦФО 50
  1.2.6. Формування фінансової структури 63
  1.2.7. Установка персональної відповідальності за ЦФО 66
  1.2.8. Переклад фінансової структури в візуальний формат 70
  1.3. РЕГЛАМЕНТАЦІЯ. 72
  1.3.1. Підготовка Положення про фінансову структуру 72

  Положення про фінансову структуру РК СБУ 01-2003 73

  1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 75
  1.1. Затвердження Положення про фінансову структуру 75
  1.2. Застосування Положення про фінансову структуру 76
  1.3. Ідентифікація, оформлення, розподіл 76
  1.4. Розробка, перегляд і зміст в робочому стані Положення 77
  1.5. Розподіл Положення 77
  2. БАЗОВІ ПРИНЦИПИ 79
  2.1. Мета 79
  2.2. Галузь застосування 79
  2.3. Опис 79
  2.4. Фінансова структура 81
  2.5. Постановка бюджетного управління 83
  3. БІЗНЕСИ КОМПАНІЇ 85
  4. СТРУКТУРА ЦЕНТРІВ ФІНАНСОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ (ЦФО) 86
  5. РОЗПОДІЛ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ЛАНОК ПО ЦФО 90
  6. КЕРІВНИКИ ЦФО 98

 • 2. БЮДЖЕТНА СТРУКТУРА 103

  2.1. ТЕОРІЯ 103
  2.1.1. Загальне поняття про бюджетах 103
  2.1.2. Предмет ведення бюджетів 104
  2.1.3. Характеристика бюджетів 105
  2.1.3.1. Бюджет Доходів і Витрат (БДР) 105
  2.1.3.2. Бюджет Руху Грошових Коштів (БРГК) 106
  2.1.3.3. Натурально-вартісні бюджети 108
  2.1.3.4. Бюджет Балансу / Бюджет по балансовому листу (ББЛ) 109
  2.1.4 Господарські операції та Статті 110
  2.1.4.1. Загальне поняття 110
  2.1.4.2 Статті і Управлінський план рахунків (УПС) 112
  2.1.4.3. Різниця і зв'язок між статтями витрат і витрат 112
  2.1.4.4. Приблизний перелік господарських операцій та статей 114
  2.1.4.5. Класифікація статей за функціями і за рівнем 129
  2.1.5. Операційні, функціональні і підсумкові бюджети 130
  2.1.5.1. Операційні бюджети 130
  2.1.5.2. Функціональні бюджети 131
  2.1.6. Підсумкові бюджети 134
  2.1.7. Загальна схема формування бюджетів 135
  2.2. ПРАКТИКУМ 152
  2.2.1. Розробка Переліку господарських операцій 152
  2.2.2. Виділення Групи статей Бюджету Доходів і Витрат 153
  2.2.3. Складання Переліку статей Бюджету Доходів і Витрат. 154
  2.2.4. Складання Переліку статей Бюджету Руху Грошових Коштів 156
  2.2.5. Складання Розподілу "Господарська операція – Стаття" 156
  2.2.6. Розробка Переліку функціональних бюджетів підприємства. 157
  2.2.7. Складання Управлінського Балансу 158
  2.2.8. Складання Розподілу "ЦФО - Бюджет" 158
  2.2.9. Складання Розподілу "Бюджет – Стаття". 160
  2.2.10. Складання Розподілу "ЦФО - Бюджет – Відповідальний – Стаття" 162
  2.3. РЕГЛАМЕНТАЦІЯ 163
  2.3.1. Підготовка Положення про бюджетну структурі 163

  Положення про бюджетну структурі 165

  1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 167
  2. БАЗОВІ ПРИНЦИПИ 168
  3. ПЕРЕЛІК ГОСПОДАРСЬКИХ ОПЕРАЦІЙ 172
  4. СТРУКТУРА ЗВІТУ ПРО ПРИБУТКИ І ЗБИТКИ 177
  4.1. ОПУ "ТетраМетТранс" Консолідований 177
  4.2. ОПУ Бізнес-одиниці "ТетраМетТранс" 178
  5. СТАТТІ БЮДЖЕТУ ДОХОДІВ І ВИТРАТ (БДР) 179
  6. СТАТТІ БЮДЖЕТУ РУХУ ГРОШОВИХ КОШТІВ (БДДС) 184
  7. РОЗПОДІЛ "ГОСПОДАРСЬКІ ОПЕРАЦІЇ - СТАТТІ" 188
  8. ПЕРЕЛІК БЮДЖЕТІВ 202
  9. КОНСОЛІДОВАНІ БАЛАНС "ТЕТРАМЕТТРАНС" 205
  10. БАЛАНС БІЗНЕС-ОДИНИЦІ 206
  11. РОЗПОДІЛ "ЦФО – БЮДЖЕТ" 207
  12. РОЗПОДІЛ "БЮДЖЕТ – СТАТТЯ" 218
  13. РОЗПОДІЛ "ЦФО – БЮДЖЕТ – ВІДПОВІДАЛЬНИЙ – СТАТТЯ" 226

 • 3. ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА 227

  3.1. ТЕОРІЯ 227
  3.1.1. Необхідність розробки управлінської облікової політики підприємства 227
  3.1.2. Зв'язок між статтями бюджетів і рахунками управлінського плану рахунків 227
  3.1.2.1. Принцип "Надходження – Витрата" 227
  3.1.2.2. Принцип проводок по рахунках 229
  3.1.3. Зв'язок між двома принципами відображення операцій 229
  3.1.4. Методологія управлінського обліку 247
  3.1.4.1. Оцінка майна підприємства 247
  3.1.4.2. Класифікація активів підприємства 248
  3.1.4.3. Інвентаризація майна підприємства 249
  3.1.4.4. Переоцінка майна підприємства 249
  3.1.4.5. Методи списання вартості основних фондів 250
  3.1.4.6. Облік витрат 253
  3.1.4.6.1. Стандартний метод обліку витрат 253
  3.1.4.6.2. Прямий метод обліку витрат 256
  3.1.4.7. Списання витрат на собівартість 257
  3.1.4.8. Облік вартості готової продукції 259
  3.1.4.9. Облік доходів від реалізації 259
  3.1.4.10. Базова валюта 260
  3.1.4.11. Облік курсових різниць 261
  3.1.4.12. Облік сумових різниць 262
  3.1.4.13. Облік руху активів 263
  3.1.4.14. Ліміти за статтями бюджетів 263
  3.1.4.15. Класифікація заборгованостей і ліміти заборгованостей 264
  3.1.4.16. Класифікація ремонтів 265
  3.1.4.17. Трансферні ціни 266
  3.1.4.18. Актуалізація та внесення змін до облікової політики 268
  3.2. ПРАКТИКУМ 268
  3.2.1. Встановлення термінів відображення фактів руху активів. 268
  3.3.2. Формування списку валют ведення управлінського обліку. 268
  3.3.3. Визначення базової валюти ведення управлінського обліку. 268
  3.3.4. Формулювання основних правил "Методики управлінського обліку": 269
  3.2.5. Визначення основ "Техніки обліку": 272
  3.3. РЕГЛАМЕНТАЦІЯ 274
  3.3.1. Підготовка Положення про управлінську облікову політику 274

  Положення про управлінську облікову політику 275

  1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 277
  2. БАЗОВІ ПРИНЦИПИ 278
  3. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСНОВИ 279
  4. МЕТОДИКА ОБЛІКУ 280
  5. ТЕХНІКА ОБЛІКУ 283

 • 4. ПЛАНУВАННЯЕ 285

  4.1. ТЕОРІЯ 285
  4.1.1. Функція планування на підприємстві 285
  4.1.2. Система планування підприємства 285
  4.1.2.1. Структура і взаємозв'язок планів підприємства 285
  4.1.2.2. Процеси планування 288
  4.1.3. Бюджетне планування 289
  4.1.3.1. Принципи планування. 290
  4.1.3.2. Сценарний підхід або принцип зниження невизначеності 291
  4.1.3.3. Мета, завдання і результат бюджетного планування. 292
  4.1.3.4. Регламент бюджетного планування. 292
  4.2. ПРАКТИКУМ 292
  4.2.1 Визначення горизонту / кроку планування 293
  4.2.2. Розробка процесу планування. 295
  4.2.3. Розробка формату планування. 298
  4.2.4. Розробка регламенту поточної коригування планів 307
  4.3. РЕГЛАМЕНТАЦІЯ 311
  4.3.1. Підготовка Положення про планування 311

   Положення про планування 313

  1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 315
  2. БАЗОВІ ПРИНЦИПИ 316
  3. ПЕРІОДИ І ПЕРІОДИЧНІСТЬ ПЛАНУВАННЯ 318
  4. РЕГЛАМЕНТ ПЛАНУВАННЯ 321
  4. РЕГЛАМЕНТ ПОТОЧНОГО КОРИГУВАННЯ ПЛАНІВ 340
  5. ФОРМАТ ПЛАНУВАННЯ 342

 • 5. АНАЛІЗ 345

  5.1. ТЕОРІЯ 345
  5.1.1. Необхідність проведення фінансового аналізу 345
  5.1.2. Вибір показників для аналізу і прийняття управлінських рішень 345
  5.1.3. Встановлення нормативів для порівняння показників 346
  5.1.4. Методи фінансового аналізу 347
  5.1.4.1. Структурний аналіз 347
  5.1.4.1.1. Загальний опис методу 347
  5.1.4.1.3. Горизонтальний структурний аналіз 349
  5.1.4.2. Факторний аналіз 350
  5.1.4.2.1. Загальний опис методу 350
  5.1.4.2.2. Коефіцієнтний аналіз 350
  5.1.4.2.3. Аналіз показника Повернення на інвестиції (Return on Investments - ROI) 353
  5.1.4.3. Маржинальний аналіз (аналіз беззбитковості) 356
  5.1.4.4. Аналіз відхилень 358
  5.1.4.5. Зв'язок між різними методами аналізу 358
  5.1.5. Приблизний перелік показників для аналізу господарської діяльності підприємства 359
  5.1.6. Організаційні основи проведення аналізу 366
  5.1.6.1. Регламентація процедури аналізу 366
  5.1.6.2. Інформаційні джерела для аналізу 367
  5.2. ПРАКТИКУМ 368
  5.2.1. Формулювання "Базових принципів". 368
  5.2.2. Опис "Методики фінансово-економічного аналізу". 368
  5.2.3. Складання "Переліку управлінських звітів для проведення структурного аналізу". 369
  5.2.4. Складання "Переліку коефіцієнтів для проведення факторного аналізу". 370
  5.2.5. Складання "Переліку звітів для аналізу відхилень". 371
  5.2.6. Опис "Регламент проведення фінансово-економічного аналізу". 371
  5.3. РЕГЛАМЕНТАЦІЯ 372
  5.3.1. Підготовка Положення про фінансово-економічному аналізі 372

  Положення про фінансово-економічному аналізі 373

  1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 375
  2. БАЗОВІ ПРИНЦИПИ 376
  3. МЕТОДИКА ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ 377
  3.1. Структурний аналіз 377
  3.1.1. Вертикальний структурний аналіз 377
  3.1.2. Горизонтальний структурний аналіз 378
  3.2. Факторний аналіз 378
  3.2.1. Коефіцієнтний аналіз 378
  3.2.2. Аналіз Повернення на інвестиції (Return on Investments - ROI) 380
  3.3. Аналіз беззбитковості 382
  3.4. Аналіз відхилень 383
  4. ПЕРЕЛІК ЗВІТНОСТІ І ПОКАЗНИКІВ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ 384
  4.1. Структурний аналіз: 384
  4.2. Аналіз фінансово-економічних показників: 388
  4.3. Аналіз відхилень 389
  5. РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ 389
  5.1. Терміни проведення аналізу: 389
  5.2. Процедура проведення аналізу: 389

  ГЛОСАРІЙ 391

Підпишіться та отримайте
свіжі новини і заходи.