close button

BPM, workflow - управління бізнес-процесами та документообіг

BPM (англ. Business Process Managementуправління бізнес-процесами) — концепція процесного управління організацією, яка розглядає бізнес процеси як особливі ресурси підприємства, безперервно адаптуються до постійних змін, і покладається на такі принципи, як зрозумілість і видимість бізнес-процесів в організації за рахунок моделювання бізнес-процесів з використанням формальних нотацій, використання програмного забезпечення моделювання, симуляції, моніторингу та аналізу бізнес-процесів, можливість динамічного перестроювання моделей бізнес-процесів силами учасників і засобами програмних систем (ист. ru.wikipedia.org).

Система електронного документообігу (СЭДО) — автоматизована розрахована на багато користувачів система, що супроводжує процес управління роботою ієрархічної організації з метою забезпечення виконання цієї організацією своїх функцій. При цьому передбачається, що процес управління спирається на людино-читаються документи, що містять інструкції для співробітників організації, необхідні до виконання (ист.  ru.wikipedia.org ).

Вибрані статті по темі УПРАВЛІННЯ БІЗНЕС-процесів і документообігу


Назва Автори
Автоматизация бизнес-процессов
Б. Старинский
Автоматизация документооборота, workflow
Ю. Шкумат
Автоматизированная система управления бизнес-процессами – бетонная стена перед хаосом
А. Федосеев
Внедрение автоматизированной системы процессного управления – на шаг впереди конкурентов (системы класса workflow)
Ю. Романов, Т. Иванова
Все под контролем с помощью «ИНТАЛЕВ: Документооборот 2005»
М. Максимов
Где зарыты резервы РОСТА?
Б. Старинский
Диагностика как лекарство от кризиса
М. Гуляева
Документооборот
О. Шава
Комплексная система управления предприятием
В. Матвеев
Критерии оценки эффективности внедрения автоматизированной системы
П. Боровков
Оптимизация затрат или волшебное «ПОЧЕМУ?»
Б. Старинский
Пойми меня
Д. Вергун
Пока гром не грянет… или когда управление компанией через бизнес-процессы становится фактором выживания
О. Шава
Процессное управление
О. Шава
Процессы под присмотром
И. Сойнова
Типичные ошибки при определении правильных KPI
В. Матвеев
Удовольствие от эффективных процессов
О. Шава
7 Советов по успешному использованию систем управления бизнес-процессами
«Managenement Magazine»
Business Intelligence — тенденции на рынке BI в 2014 году
BI Scorecard
Бизнес-процессы: реинжиниринг и оптимизация
С. Слепцов
Внедрение систем электронного документооборота: проблемы и решения
А.Пахчанян
Глобальный подход к финансовой задаче
Л. Бидная
Долой управленческие пирамиды!
Гришин Николай
Координация, координация, координация
H. Smith, P. Fingar
Кухня процессного подхода
В. Галеев, К. Пичугин
Методика согласованиея целей участников бизнес-процессов
Ромашова Ирина
Моделирование бизнес-процессов управления
М. Новиков
Моделирование бизнес-процессов: доступно о сложном
Д. Пинаев, Д. Веретенников
Модернизация – Источники роста. Зарубежный опыт выхода из кризиса компании Sparton
Управление компанией
Начать с головы
Д. Квасов
О процессах, процессном управлении, и не только…
Л.А. Малышева
Оптимизация процессов финансовой функции
Д.Макаренко, А.Кравченко
Перспективы WorkFlow-систем
А. Михеев, М. Орлов
Подход к моделированию управляющих бизнес-процессов
М. Новиков
Проблемы использования информационной системы управления
В. Пуцко
Реинжиниринг и оптимизация процессов
М. Гордеев, А. Борисов, Н. Коршак
Реинжиниринг и оптимизация процессов. Часть 2
М. Гордеев, А. Борисов, Н. Коршак
Реинжиниринг и оптимизация процессов. Часть 3
М. Гордеев, А. Борисов, Н. Коршак
СЭД - внедрение системы электронного документооборота
Елена Варганич

Підпишіться та отримайте
свіжі новини і заходи.