close button

Управління якістю

Управління якістю розглядається спільно з менеджментом якості, так як це тісно пов'язані і взаємодоповнюючі області діяльності, що утворюють управління якістю в масштабі компанії.

Управління якістю (англ. quality control) — діяльність оперативного характеру, що здійснюється керівниками та персоналом підприємства, які впливають на процес створення продукції з метою забезпечення її якості шляхом виконання функцій планування і контролю якості, комунікації (інформації), розробки і впровадження заходів і прийняття рішень за якістю.

Менеджмент якості (англ. quality management) — загальне керівництво якістю - аспект керівництва підприємством в цілому, здійснюваний вищим керівництвом, яке забезпечує ресурсами, в тому числі - людськими, організовує роботу по якості, взаємодіє із зовнішнім середовищем, визначає політику і плани в області якості і приймає стратегічні і важливі оперативні рішення за якістю . До виконання зазначених функцій залучаються всі співробітники підприємства, але відповідальність за загальне керівництво якістю несе вище керівництво (ист. ru.wikipedia.org).

Вибрані статті по темі УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ

Підпишіться та отримайте
свіжі новини і заходи.