close button

Маркетинг & бренд

Ма́рке́тинг (от англ. marketing — продаж, торгівля на ринку) — це організаційна функція і сукупність процесів створення, просування і надання цінностей покупцям і управління взаємовідносинами з ними з вигодою для організації. У широкому сенсі завдання маркетингу полягають у визначенні та задоволенні людських і суспільних потреб (ист. ru.wikipedia.org).

Бренд (англ. brand, — товарний знак, торгова марка, клеймо) — термін в маркетингу, що символізує комплекс інформації про компанію, продукт або послугу; популярна, легко впізнавана і юридично захищена символіка якогось виробника або продукту (ист. ru.wikipedia.org).

Брендинг (англ. branding) — маркетингова діяльність по створенню довгострокової переваги товару даної фірми; реалізується в процесі впливу на споживача товарного знаку, упаковки, рекламних звернень, що виділяють товар серед конкурентів і створюють його образ.

Вибрані статті по темі МАРКЕТИНГ & БРЕНД

Підпишіться та отримайте
свіжі новини і заходи.