close button

Ситуація

Геофізичний сервіс забезпечує добувні компанії інформацією, що дозволяє раціонально, економічно і технологічно ефективно використовувати величезні інвестиції, що направляються на пошук, розвідку, розробку родовищ, буріння, ремонт і експлуатацію свердловин. У нафтогазовій галузі геофізичний сервіс є самим наукомістким і відноситься до сфери високих інформаційних технологій.

Нафтосервісної компанії володіють великим кількість філій і підрозділів, і їх розрізненість, а також віддаленість від центрального офісу породжують задачу оперативного збору інформації від підрозділів з метою ефективного управління.

Багато сервісні підприємства для стабільності і отримання великих проектів об'єднуються в холдинги, а це вимагає вирішення нових завдань: правильно створити таку керуючу компанію, щоб вона підвищувала ефективність портфеля бізнесів, максимізувати віддачу від інвестицій у різні проекти.

Окремим завданням стоїть розрахунок і управління витратами з тендерами, де необхідно прогнозувати свої витрати під контракти з замовниками з прийнятною ступенем точності і фокусуватися на найбільш вигідних замовленнях.

Результати співпраці

Думка клієнта

Розповідає заступник генерального директора з економіки та фінансів Я.Г.Шаріпов ТОВ «ТНГ-груп» (колишня «Татнефтегеофізіка»): «Наявність якісної системи управлінського обліку і бюджетування є необхідною умовою динамічного розвитку компанії. Свій вибір такої системи ми зупинили на ... «ІНТАЛЄВ».

Цілями і завданнями впровадження Проекту були:

  1. Організація бюджетного планування і управлінського обліку за стандартами ТОВ «ТНГ-Груп» в АСУО за всіма видами діяльності, включаючи розрахунок витрат та моніторинг по тендерам, відповідно до фінансової структурою, із залученням всіх учасників (функціональних служб всіх підприємств, що входять в межі проекту) в рамках своєї відповідальності, згідно з установленими правилами і регламентами, що затверджені в розроблюваних внутрішньокорпоративних нормативних документах;
  2. Налаштування системи План-фактний звітності, ключових показників (KPI), аналізу відхилень по бюджетах включаючи звітність на рівні підприємства та групи компаній в цілому;
  3. Розробка і автоматизація форм розрахунку специфікації по укладаються контрактам;
  4. Розробка регламентних документів по даній функціональній області»
Подивіться, як «ІНТАЛЄВ» дозволяє вирішити важливі завдання для нафтосервісних компаній
Оперативний факт - щоденний файл-звіт віддаленого виробничого підрозділуОперативний факт - щоденний файл-звіт віддаленого виробничого підрозділу
Проформа-звіт «Поточне виконання за договором»Проформа-звіт «Поточне виконання за договором»
Управлінський звіт «Контроль виконання робіт за договором»Управлінський звіт «Контроль виконання робіт за договором»

Оперативний факт

Враховуючи розрізненість і віддаленість виробничих підрозділів, а також відсутність прямого доступу до автоматизованої системи управлінського обліку промислових партій, для цілей оперативного збору інформації щодо обсягів виконаних робіт та виробленим видатках можлива організація віддалених робочих місць без покупки додаткового програмного забезпечення чи розробка спеціальних форм у вигляді файлів Excel як звітів по роботі цих підрозділів і подальша їх завантаження в управлінський контур.

Це дозволяє знизити сукупну вартість рішення і проводити масштабування без додаткових фінансових витрат.

Приклад

Файли щодня надходять в головну компанію, де виконавці відповідного напряму імпортують дані з шаблонів в автоматизовану систему управлінського обліку. Дані за обсягом виконаних робіт збираються в кількісному вираженні і записуються на сценарій «Поточне виконання».

Також на цей сценарій імпортується інформація за прямими матеріальними витратами, які понесли партії в ході виконання робіт. Раз на тиждень для розрахунку суми по виконаному обсягу робіт заповнюється спеціальна проформа «Ціна на кількість».

Проформа заповнюється кількісними даними з поточного виконання, і підтягуються кошторисні розцінки для даного виду робіт з цієї території.

Якщо кошторисних розцінок немає для робіт на цій території, то тоді розцінки беруться з планових значень.

Таким чином, формується оперативна інформація по виробленим доходах і видатках за період.

Завдання процесу з контролю виконання договоруЗавдання процесу з контролю виконання договору
Звіт про виконання договору з постачальникомЗвіт про виконання договору з постачальником
Хід процес укладання договору з постачальникамиХід процес укладання договору з постачальниками

Контроль виконання договорів

Після того, як укладено договір із Замовником, необхідний контроль за виконанням термінів та обсягів робіт згідно договору. Також потрібно стежити за процесами витрачання грошових коштів, потоками доходів і утворення вартості.

Впровадження «ІНТАЛЄВ: Корпоративний менеджмент» дозволяє збирати дані по виконанню договорів в єдиній системі управлінського обліку й бюджетування, відслідковувати обсяги та вартість виконаних робіт, оперативно реагувати на відхилення в ході виконання робіт за договором, що дуже важливо в такій галузі, як геофізичні послуги. У разі виникнення відхилень інформацію можна ескаліровать по вертикалі управління. У системі можна формувати реєстр договорів, угод та специфікацій до них.

У результаті компанія отримує:

 

  • чіткі терміни електронного узгодження бюджету, закупівельної програми, тендерів і договорів;
  • підвищення дисципліни протягом узгодження договору: страхування від втрати договору, постійне інформування про стан договору та інше;
  • чіткий моніторинг всього стану справ за договором: взаєморозрахунки, акти, внутрішня документація;
  • підвищення відповідальності співробітників і виконавців за кінцевий результат.

Процес підготовки звітностіПроцес підготовки звітності
Управлінський балансУправлінський баланс
Звіт про рух грошових коштівЗвіт про рух грошових коштів
Звіт про рух грошових коштів непрямим методомЗвіт про рух грошових коштів непрямим методом
Звіт про рух капіталуЗвіт про рух капіталу
Звіт про прибутки і збиткиЗвіт про прибутки і збитки

Управлінська звітність

Кожному користувачеві - своя звітність з єдиної бази

 

Керівників підрозділів, проектів, ЦФВ цікавить фінансування своєї діяльності. З комерційної служби питають за доходи і дебіторську заборгованість.

Фінансову службу зазвичай цікавить виконання зведеного плану (бюджету) компанії за рік, і відсутність касових розривів.

Вище керівництво, акціонерів та інвесторів цікавить рентабельність всієї компанії, портфель замовлень / проектів та управління вартістю компанії. І в цьому сенсі - чистий грошовий потік від портфеля замовлень.

Часто потрібне розробити і спеціальну управлінську звітність для замовників. Ця звітність повинна готуватися внутрішніми співробітниками, або формуватися автоматично (за запитом) самими замовниками, якщо їм буде надано обмежений доступ в систему.

Але у випадку виникнення відхилень всім хочеться докопатися до вихідної причини невиконання плану.

Звичайно, можна налагодити декілька контурів систем операційного управління та звітності для різних завдань. Але як синхронізувати дані між ними? Оптимально, коли звітність для всіх служб формується прямо з єдиної системи управління. «ІНТАЛЄВ: Корпоративний Менеджмент» дозволяє вести планування та первинний облік, завантажувати дані з зовнішніх систем, а також формувати всю управлінську звітність і проводити бізнес-аналіз.

Контроль ефективності

Але однієї фінансової звітності недостатньо. Потрібно бачити як дії співробітників ведуть компанію до єдиного інтегрального результату: як працівники виконують свої щоденні і щотижневі нормативи діяльності, і як вони потім складаються в підсумкові результати роботи співробітника, підрозділу, бізнес-одиниці.

Ідея полягає в тому, щоб зв'язати досягнення цілей, виконання роботи і витрату бюджету в єдину систему, орієнтовану на результат. Експерти ІНТАЛЄВ розробляють фактори реалізації стратегії, і визначають для них ключові показники ефективності, деталізовані аж до кожного співробітника. Докладніше про дану методологію.

Перевірка повноти та достовірності звітності

Завдяки розвиненим механізмам внутрішнього контролю в «ІНТАЛЄВ: Корпоративний Менеджмент» можна з різних боків перевірити сформовану звітність і переконатися в її достовірності.

Гнучкість звітів - 0% кодування

Різні користувачі пред'являють різні вимоги до начебто схожої за назвою звітності. За одним і тим же звітам буває необхідно розробити безліч різних звітних форм: для менеджерів, для фінансової служби, для ради директорів, для інвесторів і пр. При цьому вимоги одержувачів звітності буває складно передбачити. Необхідний інструмент розробки звітності на льоту.

За допомогою «ІНТАЛЄВ: Корпоративний Менеджмент» ви можете без залучення програмістів швидко налаштувати необхідний звіт. Функціональні можливості дозволяють налаштувати вигляд звіту (список, крос-таблиця, діаграма), встановити групування, сортування, умовне форматування і пр.

З будь-якого звіту можна розшифрувати дані, аж до первинних.

Звітність за МСФЗ

Дуже часто нафтосервісної компанії входять у великі промислові холдинги, часто міжнародні, що пред'являє до них певні вимоги у наданні інформації. Даний факт вимагає, щоб більшість добувних компаній вели свій облік за стандартами МСФЗ. Але це не єдина причина, по якій компанії даної галузі застосовують стандарти МСФЗ.

«ІНТАЛЄВ: Корпоративний Менеджмент» дозволяє вести весь комплекс звітності за міжнародними стандартами з мінімальними трудовитратами. Компанія отримує звітність, зрозумілу кредиторам та інвесторам.

З іншого боку, може існувати потреба в управлінських звітах, формованих по корпоративним стандартам, відмінним від міжнародних. «ІНТАЛЄВ: Корпоративний Менеджмент» дозволяє вести звітність за декількома стандартами паралельно: масив документів може бути єдиним, а звітність різною (в силу різних принципів її формування).

Підпишіться та отримайте
свіжі новини і заходи.