close button
Det Norske Veritas (DNV)

Корпоративна система менеджменту якості (СМЯ) розповсюджується на всі напрями діяльності ГК «ІНТАЛЄВ»: консультаційні послуги з технологій управління, розробку, впровадження та підтримку програмних продуктів, бізнес-навчання і освітні програми. СМЯ в компанії базується на двох принципах: принцип "процесного підходу і орієнтація на кінцевого споживача.


Функціонування СМЯ в ГК «ІНТАЛЄВ» спрямовано на досягнення наступних результатів:

Підпишіться та отримайте
свіжі новини і заходи.